Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Köp av fastighet till taxeringsvärdet

    Hej! Vi har fått möjlighet att köpa en bostad till taxeringsvärdet efter att en vän till familjen gått bort. Har hört att det kan behöva skrivas ett gåvobrev från personen som ärvt bostaden till oss som ska köpa den om det är en bra bit under marknadsvärdet och att vi därmed kommer ta över framtida skatteskuld från dödsboet (vid eventuell försäljning i framtiden).
    Men med tanke på att huset planeras att köpas för taxeringsvärdet kommer köpet behöva kompletteras med ett gåvobrev eller räcker det med att vi skriver ett vanligt kontrakt/kvitto och därmed skattemässigt räknar den eventuella vinsten från vårt inköpspris vid försäljning i framtiden?

    Rådgivarens svar

    2019-08-06

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    När räknas köp av fastighet som gåva?
    Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Enligt huvudsaklighetsprincipen behandlas hela överlåtelsen av fastigheten som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet två år före taxeringsåret för fastigheter i värdeområdet.

    En fastighetsöverlåtelse blir dock inte att betrakta som en gåva enbart på grund av att ersättningen understiger taxeringsvärdet. För att huvudsaklighetsprincipen ska vara tillämplig krävs även att de förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten är uppfyllda. Rekvisiten är att det ska ha skett en förmögenhetsöverföring, att överlåtelsen har skett frivilligt samt att det finns en gåvoavsikt hos överlåtaren. Med gåvoavsikt avses att givaren gör förmögenhetsöverföringen i syfte att gynna mottagaren utan att kräva något tillbaka. Om förvärvaren, mottagaren av gåvan, är närstående är utgångspunkten att det finns en gåvoavsikt. Om gåvorekvisiten ej är uppfyllda behandlas hela överlåtelsen som ett köp, oavsett om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde eller inte.

    Gåvor är skattefria enligt 8:2 IL, vilket innebär att givaren i sådant fall inte behöver betala någon vinstskatt för försäljningen (se 44:3 IL). Mottagaren av gåvan träder istället in i givarens skattemässiga situation vilket gör att mottagaren, vid en framtida försäljning av fastigheten, får tillgodogöra sig överlåtarens omkostnadsbelopp vid beräkningen av eventuell kapitalvinst eller förlust (se 44:21 IL). Detta resulterar att beskattningen skjuts upp till dess att mottagaren själv säljer fastigheten.

    Vid köp av fastigheten ska formkraven i jordabalken (JB) beaktas. Enligt dessa ska en skriftligt köpehandling upprättas med information om köpeskillingen, en överlåtelseförklaring av säljaren samt undertecknande av båda parterna (se 4:1 JB).

    Sammanfattning och rådgivning
    En fastighet som köpts till ett pris som motsvarar taxeringsvärdet ses alltså inte som en gåva utan det krävs att priset understiger taxeringsvärdet samt att gåvorekvisiten är uppfyllda. Eftersom ni har planerat att köpa fastigheten till taxeringsvärdet kommer det ses som ett köp och inte som en gåva. Om det priset ni betalar skulle understiga taxeringsvärdet skulle ni kunna ses som närstående till era familjevänner vilket skapar en presumtion för gåvoavsikt. Köpet skulle då räknas som en gåva automatiskt och ni behöver inte skriva något gåvobrev. Som du själv nämnder skulle då de skattemässiga konsekvenserna träda in och skatten ska räknas ut vid en framtida försäljning. Vid köpet behöver dock formkraven för fastighetsköp beaktas oavsett om priset understiger taxeringsvärdet eller inte. Om ni känner att ni behöver vidare hjälp kan ni kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist som bland annat kan hjälpa er med att upprätta en köpehandling, se länk HÄR.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Med vänliga hälsningar

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden