Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan min hyresvärd hindra mitt barn från att hälsa på mig?

Jag har hyrt en övervåning under en period nu medans jag försökt hitta eget. Har ett barn som hälsar på någon dag då och då. Vi har bara ett muntligt tillsvidare avtal och Hyresvärden har nu bestämt sig för att mitt barn inte får vistas här. Tvingade just mig skjutsa honom tillbaka till sin mamma. Detta var inte pga att han skulle ha varit störande då vi håller oss för oss själva, utan tyckte att han varit här tillräckligt för denna gång.

Har jag några som helst rättigheter angående detta? Eller måste jag bara acceptera läget tills jag flyttat ut?
 

Rådgivarens svar

2020-07-09

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall med din hyresvärd.

Regler om hyra hittar vi i 12 kap. jordabalken.

Skriftliga hyresavtal är att föredra

Ett muntligt avtal som i ditt fall är lika juridiskt bindande som ett skriftligt sådant. Detta följer av 12 kap. 2 § jordabalken. Ett generellt tips från mig är dock att alltid se till att avtal ingås skriftligen då det väger tungt i bevishänseende vid en eventuell framtida tvist. Det är det bästa sättet som hyresvärden såväl som hyresgästen kan skydda sina intressen på.

Får hyresvärden hindra dig från att ta emot besök från ditt barn?

Det finns ingen bestämmelse som direkt möjliggör att din hyresvärd förbjuder att du tar emot besök. Den enda som möjligtvis skulle kunna bli aktuell är 12 kap. 25 § jordabalken som stadgar att du som hyresgäst ska agera för att de som bor i omgivningen inte ska utsättas för störningar. Av det du berättar verkar det dock inte som att det förekommer störningar från din sida av den anledningen att du tar emot besök. Din hyresvärd har således inte rätt att hindra dig från att ta emot besök från ditt barn.

Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet

Om det är så att du och din hyresvärd inte kan komma överens kan det emellertid bli så att din hyresvärd vill säga upp hyresavtalet. Jag tolkar det som du berättar som att din hyresvärd hyr ut en del av sin egen bostad till dig. Då hamnar vi i privatuthyrningslagen. Enligt 3 § i denna lag upphör då hyresavtalet vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Som hyresgäst har du då inte rätt till förlängning av hyresavtalet, såvida ni inte har avtalat om det.

Jag hoppas att jag har lyckats bringa klarhet till dig i din situation. Om du har en ny fråga är du varmt välkommen att vända dig till Fråga Juristen igen!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden