Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan medlem i bostadsrättsförening vara jävig?

Jäv?
Kan/får en medlem (i bostadsrättsförening) som hyr ut sin lägenhet i 2:a hand delta i beslut om stadgeändring som gäller att begränsa tiden för 2:a handsuthyrning?

Rådgivarens svar

2020-04-25

Hej och tack för att du vänder dig till Jurdik Till Alla med din fråga! Jag kommer att gå igenom lite kring jäv för medlem i bostadsrättsförening och sedan svara på din fråga.

Kan man vara jävig som medlem i bostadsrättsförening?

Beslut om ändring av stadgarna fattas på föreningsstämman (3 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar). Som utgångspunkt har medlemmar i en bostadsrättsförening rätt att delta i beslut (rösta) på föreningsstämman (6 kap. 1 § ). Tanken är att alla medlemmar ska kunna påverka vad sin sker i föreningen. Däremot kan man som medlem i bostadsrättsföreningen vara jävig vid beslut. En medlem anses jävig och får inte rösta i vissa typer av frågor, exempelvis om det rör frågan om talan ska väckas mot medlemmen eller om medlemmen ska befrias från skadeståndsskydlighet mot föreningen (6 kap. 37 §). Det är en ganska hög tröskel för att det ska röra sig om jäv för föreningsmedlem. Detta kan illustreras med att det inte brukar ses som jäv att en styrelseledamot deltar i beslut om styrelsearvodets storlek. 

Sammanfattning

Jag skulle tro i det här fallet att det inte är jäv att delta i beslutet om andrahandsuthyrning trots att man själv hyr ut lägenhet i andra hand, eftersom medlemmarna i en bostadsrättsförening ska kunna vara med och påverka föreningens angelägenheter. Det är heller inget av de jävsfall som räknas upp i lagen om ekonomiska föreningar. Skulle det vara så att andrahandsuthyrning av lägenheter är något som påverkat föreningen negativt kan man förstås alltid som medlem avstå att rösta i beslutet om man vet att man har ett starkt egenintresse i frågan. Men då är det på eget bevåg. 

Jag hoppas att du fått svar på din fundering! Om du undrar över något mer kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden