Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan man ge bort en bostadsrätt men själv bo kvar?

    Vår dotter äger en lägenhet som står i hennes namn. Hon har pga många omständigheter (sjukdom osv) hamnat hos socialen och har god man. För att få bidrag hos socialen får man inte äga något och de har därför meddelat att hon måste sälja lägenheten, men vi vill givetvis att hon ska bo kvar. Hon är just nu utskriven från socialen och vi hoppas att hon snart ska få jobb, men är ändå oroliga för att det eventuellt inte blir så att hon kommer tillbaka till socialen. Min fråga är om hon kan ge oss lägenheten som gåva o sedan bo kvar där?

    Rådgivarens svar

    2020-02-23

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för de regler som gäller angående överlåtelse av bostadsrätt. Jag förstår din fråga som att du undrar om någon kan ge bort en bostadsrätt men fortfarande bo kvar i den.

    Överlåtelse av bostadsrätt

    En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske genom försäljning, byte eller gåva vilket då innebär att äganderätten övergår till en annan person. Men innan en överlåtelse kan slutföras så måste den som ska ta över bostadsrätten godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § bostadsrättslag). Styrelsen i föreningen måste ha skäl för att neka medlemsskap, vilket kan vara exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos den som ska ta över, eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, exempelvis seniorboende eller liknande (2 kap. 1 § och 3 § bostadsrättslag). 

    Om en bostadsrätt överlåts genom gåva så ska ett gåvobrev upprättas och skickas till bostadsrättsföreningen (6 kap. 4 § bostadsrättslag). Gåvomottagaren måste också ansöka om medlemsskap i bostadsrättsföreningen. 

    Andrahandsuthyrning

    Om en bostadsrätts överlåts genom gåva men gåvogivaren önskar bo kvar behöver bostadsrättsföreningens styrelse informeras om detta då det då blir fråga om en andrahandsuthyrning. En andrahandsuthyrning (även om ingen hyra betalas till bostadsrättsinnehavaren) kräver tillstånd från föreningens styrelse (7 kap. 10 § bostadsrättslag).

    Sammanfattning och råd

    Det är möjligt att överlåta en bostadsrätt genom gåva, vilket då görs genom gåvobrev. Dock måste gåvomottagaren godkännas av bostadsrättsföreningen innan överlåtelsen kan slutföras. Gåvobrevet för att överlåta bostadsrätten ska innehålla viss information för att vara giltigt. Detta kan man skriva själv, men för att inte missa några viktiga detaljer kan det också vara en god idé att ta hjälp av en jurist. Familjens Jurist har lång erfarenhet av bostadsrättsjuridik och här kan ni få hjälp med gåvobrev på telefon alternativt använda dig av Familjens Jurists gåvobrev i onlinetjänst

    En person som har god man förordnad för sig (enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken), kan ge gåvor om personen själv kan ge uttryck för sin egen vilja. Er  dotter behåller alltså sin rättshandlingsförmåga och får själv göra vad hon vill med sina tillgångar förutsatt att hon kan uttrycka sina önskemål och är medveten om vad en gåva innebär. 

    Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga. Har ni ytterligare frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist, eller återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden