Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag parkera på min väns parkeringsplats i bostadsrättsförening?

Hej,
Jag har en fråga avseende en parkeringsplats. Jag använder i dagsläget en parkeringsplats som min vän står på. Styrelsen i den bostadsrättsförening min vän bor i har nu inkommit med krav om fordons och ägaruppgifter till alla som hyr parkeringsplatser, däribland min vän. Nedan står i de allmänna villkoren i avtalet;
"Fordonet skall vara registrerat på hyresgästen eller på annan person skriven på samma adress. I annat fall skall fordonet vara tillgängligt för hyresgästen som om det vore hens"
Vi hävdar att vi delar på bilen, att min vän får använda bilen så mycket hen vill och har en egen uppsättning med nycklar - och därför styrker vi att andra meningen i villkoren ovan uppfylles.
Styrelsen hävdar att platsen kommer att sägas upp om bilen inte står skriven på min vän. Har vi någon rätt i sak?
 

Rådgivarens svar

2017-10-31

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen!

Din fråga rör hur avtalet avseende din väns parkeringsplats ska tolkas. Det finns många olika principer när det kommer till avtalstolkning, men det vanligaste brukar vara att tolka avtalet utifrån dess ordalydelse. I detta fall säger villkoren i avtalet följande: för att parkera på parkeringsplatsen ska fordonet antingen vara…

  • registrerat på hyresgästen,
  • registrerat på någon som är skriven på samma adress eller
  • kunna användas av hyresgästen som om den var hens egna.

När ni hävdar att ni delar på bilen, använder den lika mycket och har varsin uppsättning av nycklar uppfyller den tredje punkten. Enligt min bedömning har ni alltså rätt att parkera bilen där utifrån de omständigheter ni framför till styrelsen. Styrelsen hävdar i sin tur att bilen måste stå skriven på din vän vilket går emot ert avtal. Ni måste dock vara bereda på att kunna bevisa att ni delar på bilen. Var även uppmärksam på att det kan finnas andra bestämmelser i avtalet som kan få betydelse vilka jag inte kan väga in i min bedömning eftersom jag inte har hela avtalet framför mig.

Sammanfattningsvis anser jag att ni uppfyller punkten 3 i avtalet och att du därför får parkera din bil på parkeringsplatsen. Det blir dock problematiskt om det faktiska omständigheterna inte stämmer överens med vad ni säger till styrelse, dvs. om ni i verkligheten inte delar på bilen. Jag vill uppmärksamma om att man kan få repressalier om man bryter mot bostadsföreningens och styrelsens regler. Styrelsen kan t.ex. bestämma att ni inte har rätt till en parkeringsplats eller i värsta fall, vid allvarlig misskötsamhet, riskerar din vän att bli uppsagd.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,
Sofia Berg

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden