Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan delägare sälja ett samägt hus för lägre pris än marknadspriset?

Undrar över följande:
Min sambos mamma är sambo med en man i ett hus sedan lång tid tillbaka. Hon flyttade in hos honom för cirka 40 år. Mannen har sedan skrivit över 40% av huset på min sambos mamma.
Nu vill mannen sälja huset till sin biologiska dotter för ett lägre pris än marknadspriset. Är det rätt enligt lagen? Vad kan hon göra?

Rådgivarens svar

2019-06-20

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

När ett hus ägs gemensamt av flera parter aktualiseras samäganderättslagen, om inte annat har avtalats mellan parterna. Nedan kommer en redogörelse för din situation, med svar på din fråga. 

Samägande
När fler än en person äger en egendom så föreligger samägande. Varje persno som är med och äger egendomen kallas då för delägare. Utgångspunkten vid samägande är att alla delägare ska vara överens om varje åtgärd som görs med egendomen. En delägare kan alltså inte ensamt bestämma att ägandeförhållandena ska ändras. Detta innebär att din sambos mammas sambo inte kan sälja huset till sin dotter för ett lägre pris än marknadsvärdet, om inte din sambos mamma går med på detta. 

Råd för vad ni kan göra nu
I samäganderättslagen finns en möjlighet till tvångsförsäljning när delägarna inte kan komma överens om någon annan lösning. Den andra delägaren kan framtvinga en försäljning på offentlig auktion, genom att ansöka om detta vid domstol. På det sättet kan bostaden ändå säljas till dottern, men eftersom auktionen är offentlig så förutsätts att dottern i sådana fall är den som bjuder högst. För att förhindra en sådan försäljning krävs att den andra delägaren visar på synnerliga skäl. 

Utgångspunkten är alltså att man måste vara överens ifall en samägd egendom ska säljas för ett lägre pris än marknadsvärdet. Vid samägande kan det vara en god idé att upprätta ett samäganderättsavtal. Detta kan ni få hjälp med genom Familjens Jurist, där det är möjligt att upprätta samäganderättsavtal både över telefon och genom ett personligt möte vid ett kontor i närheten av där ni befinner er. Du kan läsa mer om detta genom att följa denna länk. Om ett samäganderättsavtal redan finns för huset ifråga rekommenderar jag också att ni ser över situationen med en jurist, eftersom lagen inte gäller ifall ett avtal anger någonting annat. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Fråga Juristen
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden