Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Inneboende i bostadsrätt ägaren nyttjar för fritidsändamål

Jag har en bostadsrätt och permanent hus. Använder bostadsrätten som fritidshus där jag har bastu och pool. Vistas där på sommartid de flesta helger, Har tänkt att ta en vän som inneboende och behåller själv bastustugan, 4 bäddar och har tillgång i stora huset kök och dusch efter bastubad.
Kan jag ha vin vän som inneboende, alltså inte uthyrning av bostadsrätt med dessa förutsättningar.
Tacksam för ert svar.

Rådgivarens svar

2019-07-09

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Som jag förstår din fråga vill du hyra ut en del av din bostadsrätt (fritidshuset) till en vän och själv fortsätta nyttja en del av bostadsrätten på helgerna. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Hyreslagen eller lagen om uthyrning av egen bostad
Även om en överenskommen uthyrning innebär ett inneboendeförhållande och inte omfattar hela bostaden är det ett hyresavtal enligt hyreslagens (12 kap jordabalken) mening: ”Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning” (12 kap 1 §). I ditt fall kan det aktuella inneboendeförhållandet antingen komma att regleras genom hyreslagen (12 kap jordabalken) eller genom lagen om uthyrning av egen bostad. Vilken av dessa lagar som blir tillämplig beror på om uthyrningen till din vän sker för fritidsändamål eller inte. Det är inte helt klart definierat vad som menas med fritidsändamål, men det som är avgörande är syftet med upplåtelsen och inte bostadens karaktär. I ditt fall handlar det alltså om vad poängen med uthyrningen till din vän är. Ska din vän bara bo i din bostadsrätt över sommaren är det förmodligen fråga om fritidsändamål, men ska uthyrningen pågå en längre tid och fungera som bostad för din vän är det inte en uthyrning för fritidsändamål.
Om bostadsrätten hyrs ut för fritidsändamål regleras ert hyresförhållande genom hyreslagen, dvs. 12 kap jordabalken. Om bostadsrätten inte hyrs ut för fritidsändamål gäller däremot lagen om uthyrning av egen bostad (1 §). Vilken lag som reglerar hyresförhållandet blir bland annat relevant för uppsägningstider av hyresavtalet och är därför viktigt att ha koll på.

Sammanfattning och råd
Svaret på din fråga är alltså ja, du kan ha din vän som inneboende med de förutsättningarna du beskriver. Jag rekommenderar att ni, om ni inte redan har gjort det, preciserar hyresförhållandets karaktär och hur lång tid det är tänkt att löpa. Oavsett uthyrningens omfattning och vilken lag som gäller vill jag råda er att upprätta ett skriftligt hyresavtal för att reglera situationen. Det kan upplevas som lite jobbigt att skriva ett avtal med en vän, men ett hyresavtal är en trygghet för er båda om något oförutsett skulle hända och/eller ni skulle bli oense. Ett hyresavtal behöver inte heller vara särskilt avancerat utformat. Om ni inte vill reglera uthyrningen i detalj kan ett avtal som bekräftar syftet med uthyrningen, om avtalet gäller på obestämd eller bestämd tid (och i så fall vilken tid) samt vilket belopp hyran ska ligga på göra stor skillnad i en besvärlig situation. Jag rekommenderar också att du kontaktar ditt försäkringsbolag (där du har hemförsäkring) och anmäler att du har en inneboende på en viss yta av din bostadsrätt för det fall att skada skulle uppstå i den delen av bostadsrätten du själv inte nyttjar.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna vända dig till oss igen.


Med vänlig hälsning,

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden