Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyreslagens tillämplighet trots avsaknad av kök och köksutrustning

Är det ett hyresförhållande enligt hyreslagen om demensboendet (rummet) saknar både kök/köksutrustning och gemensamt kök?

Hälsningar

Rådgivarens svar

2019-09-08

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Ett svar följer här nedan.

Hyreslagen

För att Jordabalken kapitel 12 (även kalla hyreslagen) ska bli tillämplig på den situation du beskriver förutsätts det bl.a. att lägenheten i fråga är en bostadslägenhet, vilket framgår av jordabalken kapitel 12 § 1 st 3 mening 1. Där står det att med bostadslägenhet lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Vidare står det i jordabalken kapitel 12 § 1 st 3 mening 1 att med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet. Det kan då t.ex. röra sig om ett garage, lager, butik mm.

Utöver att det ska röra sig om en bostadslägenhet krävs det att det finns ett hyresavtal som reglerar hyresförhållandet för att jordabalken kapitel 12 ska bli tillämpligt.

Finns det ett hyresavtal?

Vad gäller särskilt boende för äldre och dementa är det inte givet att det rör sig om ett hyresavtalsförhållande i hyreslagens mening. Frågan är beroende av vissa faktorer som framkommer av domstolspraxis.

Av praxis framgår att för att ett hyresavtal ska anses föreligga förutsätts det att rummet åtminstone är ett rum med toalett och dusch. Att de boende måste dela matsal, vardagsrum mm ändrar inte faktum att ett hyresavtal kan föreligga.

I praxis har det även framkommit att om man tvingas dela rum med andra boende, och det inte finns något utrymme där en boende har egen dispositionsrätt (rätt att utöva någon form av kotnroll), finns det heller inget hyresavtal och då inget hyresförhållande. Om man exempelvis delar rum med någon har man inte dispositionsrätt över bostaden, eftersom man inte kan t.ex. tvinga den man delar rummet med att lämna rummet. Vidare fanns det varken något muntligt eller skriftligt avtal i det fallet, vilket ytterligare tydde på att inget hyresavtal fanns.

Tillämpning i ditt fall

Av det du beskriver saknar rummet kök och köksutrustning. Endast avsaknad av kök och köksutrustning är inte avgörande för att avgöra om det finns ett hyresavtal eller hyresförhållande. Utan att veta de exakta omständigheterna i det fallet du beskriver finns det alltså goda chanser att jordabalken kapitel 12 gäller i fallet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om det är något du undrar över få du gärna ställer fler frågor till oss här på Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden