Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresgästens plikt att låta visa lägenheten

Hej,
Jag bor nu i en hyresrätt som jag har sagt upp. Värden vill visa lägenheten vilket jag vet att jag är skyldig att ok:a. Mitt problem är dock att han vill visa den många gånger. Första gången kom det 5 sällskap = 10 personer. Andra gången kom det en person. Nu vill han ha minst två visningar till. Jag bedömer det inte som lämpligt att jag inte är hemma vid visningarna. Detta framför allt för att det kommer många (har hänt även för ca 1år sen) och jag inte känner att han har koll på att han skulle ha koll på alla dessa. Det är ju inte en mäklarvisning så självklart har jag inte ”röjt undan” personliga grejer.

Hur många gånger är det rimligt att jag ska visa lägenheten och för hur många?

Rådgivarens svar

2020-02-04

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall.

Hyresgästens skyldighet att låta hålla visning i lägenheten

När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid (12 kap. 26 § 1 st. jordabalken, JB). Hyresvärden ska se till att hyresgästen inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt av detta (12 kap. 26 § 3 st JB). Hyresvärden måste alltså beakta hyresgästens intressen när visning ska hållas. Hyresgästen får anses ha rätt att begära att visning ska hållas på en annan lämplig tidpunkt om hyresvärden föreslagit en tidpunkt som är oläglig för hyresgästen. Hyresgästen måste inte själv ombesörja visningen utan endast lämna hyresvärden tillträde för ändamålet.

Hur många visningar en hyresgäst måste gå med och hur många besökare som måste accepteras tycks vara en oreglerad fråga. Med tanke på att hyresvärden är skyldig att anpassa visningarna så att de hålls på en tid som är lämplig för hyresgästen skulle jag anta att så länge kravet på lämplig tid följs och det inte blir ett så stort antal visningar att hyresgästen orsakas "större olägenhet än nödvändigt" har hyresvärden ändå rätt att hålla ett antal visningar. Det är svårt att säga en exakt siffra.

Sammanfattning och råd

Jag skulle tro att det är svårt för dig att komma ifrån skyldigheten att visa lägenheten så länge det inte blir ett så stort antal visningar att det blir en "större olägenhet än nödvändigt". Förmodligen kan du alltså inte vägra de två visningar som hyresvärden vill ha nu. Du kan dock ställa krav på när visningarna ska ske.

Det bästa i det här fallet är förmodligen att prata med hyresvärden och försöka komma överens om hur många fler visningar som ska hållas. Behöver du hjälp med hyresavtal i framtiden kan du alltid vända dig till Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har frågor över något mer är du välkommen att höra av dig till Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden