Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresgäst som inte flyttar ut sina saker

Hej
Vi hyr ut stallplatser och har nu problem med en hyresgäst. Hon har sagt upp sina platser från sista mars men kom nu och ville flytta i månads skiftet jan/feb dvs ons 31/1. Vi sa ok då människan fått utbrott o brutit sönder vatten slangen på vårt hus ( vi hittade kranen vidöppen dagen efter ) mao skönt att hon flyttar. Hon skriver o säger att flytten blir av fredag den 2/2 ist. Flyttlasset gick men nu är hälften av sakerna kvar o det ser ut som fan. Igår skriver hon å frågar om hon kan hämta sakerna nästa lördag för har vägen förbi. Vi svarar nej att sakerna måste ut idag söndag då vi har ny hyresgäst på väg in. Inatt svarar hon att det är en omöjlighet att hämta innan lördag. Eftersom vi inte kan hyra ut innan hon är härifrån har vi sagt att hon får betala för förvaring. Vad gör vi om hon vägrar? Får vi låsa dörren tills hon betalat? Tack på förhand

Rådgivarens svar

2018-03-02

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

I 12 kap. 27 § jordabalken (jordabalken 12 kap. brukar även kallas ”hyreslagen”) finns en regel som är aktuell i din situation. I andra stycket i 27 § behandlas den situationen att hyresgästen har lämnat kvar egendom i den lokal eller bostad som uthyrts till denne.

Aktuell regel
12 kap 27 § 2 stycket jordabalken anger att: om en hyresgäst har lämnat eller avhysts, men inte ännu flyttar bort sina saker, får hyresvärden ge en anamning till hyresgästen att flytta bort sina saker. Om hyresgästen inte gör detta inom tre månader tillfaller egendomen hyresvärden. Bestämmelsen gäller både för uthyrd bostad och uthyrd lokal och är tillämplig på all egendom som har lämnats kvar av hyresgästen. Även egendom som t.ex. lämnats på en gårdstomt omfattas av bestämmelsen. Du som hyresvärd kan utgå från att all egendom som har kvarlämnats i den uthyrda lokalen tillhör hyresgästen om det inte är uppenbart att egendomen tillhör någon annan. Bestämmelsen omfattar inte egendom utan värde. Sådan egendom kan du därmed göra dig av med.

Anmaning att hämta egendomen och tidsfristen därefter
Anmaningen till hyresgästen att hämta egendomen kan vara både muntlig eller skriftlig, dock är skriftligt alltid att föredra. Det är du som hyresvärd som ska bevisa att en anmaning har skett. I detta fall har du gjort en sådan anmaning och efter denna måste du nu vänta i tre månader innan du på egen hand kan bestämma vad du vill göra med egendomen. Om hyresgästen inte har hämtat egendomen efter tre månader har hyresvärden rätt att behålla egendomen. I väntan på hyresgästen kan du såklart flytta egendomen till ett annat utrymme, men om du gör det har du en mer tydlig skyldighet att skydda egendomen från stöld och skada.

Hyresvärdens vård av egendomen
Hyresvärden har en viss vårdplikt. Det är dock inte reglerat hur långt denna vårdplikt sträcker sig, men att skydda egendomen från skada bör vara en god utgångspunkt. Du som hyresvärd har rätt till ersättning för de kostnader som du har haft för att vårda egendomen. Du behöver inte lämna ifrån dig egendomen innan du har fått ersättning för detta. Om kvarlämnade av egendom orsakar dig som hyresvärd ekonomisk skada, som t.ex. en förlorad hyresintäkt, bör hyresgästen vara skyldig att ersätta skadan. Du har därmed en möjlighet att få ersättning av din tidigare hyresgäst för vård av den kvarlämnade egendomen. Du kan även kräva ersättning av din tidigare hyresgäst om nästa hyresgäst inte kan tillträda i tid och denna hyresintäkt därmed går förlorad, helt eller delvis.

Sammanfattning
Efter din gjorda anmaning måste du nu vänta i tre månader. Under tiden du väntar in att hyresgästen eventuell kommer och hämtar egendomen ska du skydda egendomen från skada. Om du under denna tid har kostnader för förvaringen av egendomen ska hyresgästen ersätta dessa kostnader. Du är inte skyldig att lämna ifrån dig egendomen innan du har fått ersättning för dessa kostnader. När de tre månaderna efter anmodan har löpt ut tillfaller egendomen dig utan någon ersättning från hyresgästen. Hyresgästen kan även ersätta dig för förlorad hyresintäkt om det är så att egendomen hindrar att ni hyr ut lokalen till en ny hyresgäst.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare rådgivning är du varm välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.   

Vänliga hälsningar!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden