Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur lång uppsägningstid har en hyresgäst?

Hej
min särbo hyr ut en lägenhet i sitt privata hus. Hyresgästen skrev på ett avtal om ingen besittningsrätt, detta registrerades hos hyresnämnden 2014. Min särbo tänker sälja huset och hyresgästens lägenhet behöver helrenoveras innan försäljning.
Har min särbo rätt att säga upp hyresgästen med 3 mån uppsägningstid utan att ange orsak?
MVH
 

Rådgivarens svar

2020-06-04

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Hyreslagen

Regler kring hyra finns i jordabalkens 12 kap, vanligtvis kallat hyreslagen. Hyreslagen bygger i stor utsträckning på ett skydd för hyresgästen. En sådan regel är den som stadgas i 1 § femte stycket. Där framgår det att förbehåll i avtal som strider mot en bestämmelse i hyreslagen är utan verkan mot hyresgästen. Det betyder att hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel. Avtalsbestämmelser som avviker från hyreslagen och är till nackdel mot hyresgästen är inte gällande. Om avtalet däremot innehåller bestämmelser som är till fördel för hyresgästen i jämförelse med hyreslagen är dessa avtalsbestämmelser gällande.

Uppsägningstid

I hyreslagen skiljer man på hyresavtal som avser en obestämd tid och avtal som avser en bestämd tid. Hyresavtalet avser en bestämd tid om det i hyresavtalet står att hyresavtalet ska avslutas ett särskilt datum. Om det däremot står att hyresavtalet är tillsvidare eller liknande är det ett avtal på obestämd tid. Jag tolkar din fråga som att det gäller hyresavtal på obestämd tid.

I hyreslagen 4 § kan hyresavtal som gäller för obestämd tid sägas upp för att upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan en hyresvärd alltså inte avtala med en hyresgäst om att avtala bort sin besittningsrätt. Däremot stadgas det i hyreslagen att ett hyresavtal kan upphöra vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen. Om hyresavtalet inte stadgar någon uppsägningstid som är mer fördelaktig för hyresgästen så är det därför en uppsägningstid på tre månader som gäller.

Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta våra kunniga jurister på Familjens Jurist!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden