Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur kan min sambo bli delägare i min fastighet?

Hej! Jag äger huset som jag och min sambo bor i, och ägde det innan vi blev sambor. Vi vill nu äga huset gemensamt. Jag har inte så mycket lån på huset så min sambo skulle bli skyldig mig en del pengar om han blir delägare. Vi är överens om att han ska köpa in sig till nuvarande marknadsvärde. Vi har förstått att avtal måste skrivas som reglerar hur mycket jag har betalat och hur mycket han har betalat.
Vi har planerat att gifta oss i år, är det då bättre att gifta sig först, då blir väl han automatiskt delägare? Vi vill ha fortsatt delad ekonomi även efter giftermålet då jag har barn och inte han.
Jag kommer inte att ha något lån kvar då han har betalat sin andel. Han kommer dock att behöva låna. Ska vi stå gemensamt på lånet och reglera i ett äktenskapsförord hur mycket av lånet som är hans, eller hur går vi tillväga?
Mvh

Rådgivarens svar

2021-03-26

Stort tack för att du vänder dig till Fråga juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Jag kommer främst att använda mig av reglerna i jordabalken och äktenskapsbalken.

Ändringar av ägande för en fastighet

När en fastighet ska överlåtas måste vissa formkrav vara uppfyllda. Formkraven är: underskrifter av både säljare och köpare, uppgift om köpeskilling, viljeförklaring att fastigheten överlåts från säljaren. (4 kap. 1 § jordabalken). För att få lagfart krävs det även att säljarens underskrift bevittnas. (20 kap. 7 § jordabalken

Skriva över bostadslån

Om ett bostadslån ska skrivas över på en ny person behöver banken godkänna att det, och innan de kan göra det brukar de göra en bedömning av om personen som vill ta över lånet har ekonomisk möjlighet att betala det. 

Egendom blir giftorättsgods vid ingående av äktenskap

Huvudregeln när äktenskap ingås är att de båda parternas egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § äktenskapsbalken) För att egendom ska förbli enskild egendom måste ett äktenskapsförord upprättas. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken) Det finns även viss undantagen egendom som förblir enskild egendom trots äktenskap. Det är egendom som den ena parten fått i gåva, ärvt, erhållit genom testamente eller erhållit genom förmånstagarförordnande - med villkoret att den ska vara enskild egendom. (7 kap. 2 § äktenskapsbalken) Giftorättsgods är dock inte samma sak som gemensamt ägande, utan innebär främst att egendomen ska tas med i en bodelning om en av makarna avlider eller om makarna separerar. Huvudregeln är att makarna har rätt till halva värdet var av allt giftorättsgods. (11 kap. 3 § äktenskapsbalken)

Ett äktenskapsförord måste uppfylla några krav för att vara giltigt. Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat. Det ska även registreras hos Skatteverket. Är båda parter överens går det att senare ändra sitt äktenskapsförord, och enskild egendom kan då bli giftorättsgods och tvärtom. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken

Skuldebrev

Skuldebrev innebär att man upprättar en handling som är värd en viss summa pengar. Personen med handlingen (borgenär) kan kräva in denna summa av personen som står i skuld till denne (gäldenär). Detta ger inte automatiskt äganderätt i själva fastigheten, men skuldebrevet kan formuleras så att personen också blir delägare i huset. Personen med skulden kan då betala sin del av fastigheten utifrån en betalningsplan och behöver alltså inte lägga ut hela beloppet på en gång. 

Vad gäller i er situation?

Eftersom tanken är att din sambo ska köpa en del av huset och ni vill ha fortsatt delad ekonomi vore det kanske enklast att upprätta ett vanligt köpeavtal mellan er. För att reglera din sambos skuld till dig kan ni även upprätta ett skuldebrev. Om det är tänkt att din sambo ska ta över en del av lånet behöver ni vända er till banken och diskutera möjligheterna för hen att ta över en del av ditt lån. Om ni gifter er utan ett äktenskapsförord blir fastigheten giftorättsgods. Du kommer dock fortfarande vara kvar som ensam ägare. 

Min rekommendation till er: 

Eftersom fastigheter ofta är värda förhållandevis mycket pengar finns det anledning att fundera över vilket alternativ som passar er bäst. För personlig juridisk rådgivning av en jurist som dessutom kan analysera just er situation skulle jag rekommendera er att boka tid med en av Familjens Jurists kunniga jurister. För att fastighetsöverlåtelser ska vara giltiga måste avtalen även uppfylla en del formkrav, vilket en jurist kan hjälpa till med. 

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden