Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur gör pappa för att sälja en del av gården till ett av sina barn?

Vilka möjligheter finns att flytta in på gården? Min far vill flytta från gården och att jag och min fru ska flytta in i huset. Vi vill göra det om det fungerar, både ekonomiskt, juridiskt och känslomässigt. Vi är fyra syskon och de tre andra vill inte flytta in men är måna om att gården ska finnas kvar i familjen. Drömscenariot är att pappa delar av boningshuset och tomt från fastigheten (som består av hus, lador och garage samt skog och utarrenderad mark) och säljer det marknadsmässigt till oss. Vilka alternativ finns som blir mest förmånligt för helheten? Hur går en värdering till? Det är oerhört inaktuellt att sälj till extern part. Jag menar att vi gör hela familjen en tjänst att köpa in oss på gården... Hur ska vi gå vidare? 

Rådgivarens svar

2020-08-05

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag ska nedan redogöra för vad som gäller vid överlåtelse av fastighet och vad ni generellt ska tänka på för att era önskemål ska bli uppfyllda. Bestämmelser som jag kommer att beröra finns i jordabalken.

Överlåtelse av fastighet

Det finns olika sätt att göra en överlåtelse av en fastighet på. Köp eller gåva är två alternativ med liknande förlopp. När det gäller köp av fastighet finns det formkrav i 4 kap. jordabalken som måste uppfyllas. Samma formkrav gäller vid gåva av fastighet (4 kap. 29 § JB). Köpekontraktet eller gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring av just den specifika fastigheten. Det ska även framgå hur stor andel som överlåts och båda gåvogivare/gåvotagare eller köpare/säljare måste underteckna handlingen. Kom ihåg att även ansöka om lagfart (se 20 kap. JB).

Vad gäller i ert fall?

Jag tolkar det som att din pappa äger gården idag, vilket innebär att det är hans beslut huruvida han vill sälja eller inte. Men jag förstår att ni inte vill göra något som upprör någon annan i familjen och att ni därför vill göra det bra för alla. Jag tolkar det som att ni alla i familjen är överens känslomässigt, du och din fru vill ta över gården och inga syskon är intresserade men de vill att den stannar inom familjen i alla fall. För att göra det rättvist för alla rent ekonomiskt skulle jag säga att köp är det bästa alternativet. Det blir då inte heller något förskott på arv juridiskt sett om ni köper fastigheten till marknadspris. Du skriver att fastigheten är stor och att den består av flera byggnader m.m. Så i första läget bör din pappa avstycka den del som är aktuell för er att köpa. För att sedan räkna ut vilket pris ni bör betala för den avstyckade fastigheten kan det vara bra att ta dit två värderingsmän som gör varsin värderingen av fastigheten och sedan räknar ni ut ett snittpris utifrån dessa två värderingar. Sedan finns det flera formkrav som jag har redogjort för ovan som måste vara uppfyllda för att köp av fastighet ska vara giltigt. Vill ni se till att gården stannar inom familjen även framöver finns det flera olika alternativ för hur ni gör det. Ni kan exempelvis skriva in en hembudsklausul i kontraktet (d.v.s. att viss person har förtur att vid en eventuell försäljning köpa gården till marknadsvärde) eller reglera vem som ärver gården i ett testamente (som då aktualiseras vid dödsfall).

Sammanfattning och rekommendation

Första steget din pappa bör ta är att avstycka fastigheten om ni inte ska köpa hela fastigheten och sedan ska den avstyckade fastigheten värderas. Jag rekommenderar er därefter att träffa en jurist för att upprätta köpehandlingar och eventuella andra handlingar för framtiden vad det gäller gårdens bevarande inom familjen. Familjens Jurist kan hjälpa er med alla era frågor gällande detta, alltifrån avstyckning, frågor kring fastighetsköp och köpekontrakt till testamenten. Ni kan boka en tid hos någon av juristerna här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden