Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur fördelas sambors bostad vid en separation?

Hej. Jag och min sambo har köpt ett hus mars 2019.
Jag har betalat hela kontantinsatsen och alla pantbrev och lagfarten. Så det vi delar på är 50/50 på resterande lån av huset.

Om vi separerar, kommer jag få tillbaka min del av det jag gått in med?

Rådgivarens svar

2020-09-29

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Regler om vad som gäller för sambors gemensamma bostad vid en separation finns i sambolagen. Jag kommer först redogöra generellt för dessa regler och sedan ge dig råd anpassade till din situation.

Bodelning mellan sambor
Med sambor avses två personer som befinner sig i ett parförhållande och som stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll, . Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. I denna bodelning ska sambornas s.k. samboegendom ingå och fördelas mellan dem, 8 §. Samboegendom kan utgöras av gemensam bostad och gemensamt bohag, 3 §.

Sambor får dock avtala om att framtida bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna, 9 §.

Vid beräkningen av sambornas andelar vid en bodelningen så ska sambornas skulder först avräknas. Det som blir över delas därefter lika mellan samborna, 13-14 §§. I den mån det är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör ska lämna egendom till den andra i den omfattningen (med hänsyn till samboförhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt), så ska bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom, 15 §.

När är en bostad gemensam?
En bostad kan vara gemensam i sambolagens mening även om bara ena sambon äger bostaden. Om bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål så är den gemensam, 5 §.

Din situation
Som framgår ovan så kommer du inte få tillbaka den del du gått in med vid en eventuell separation. Förutsatt att ni i dagsläget inte har något samboavtal så skulle vid en separation bolån och skulder räknas av, och därefter skulle ni få dela lika på det som blir över. För att påverka detta rekommenderar jag att ni tar juridisk hjälp och skriver samboavtal där ni kommer överens om vad som ska ingå vid en eventuell framtida bodelning. Familjens Jurist har lång erfarenhet och kan hjälpa er antingen på ett av deras kontor eller genom sin onlinetjänst, båda till ett fast pris. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden