Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur får säljaren agera inför ett fastighetsköp?

Hej!

Jag har kikat på ett torp utanför uppsala, och jag vann nästan budet, men blev överbjuden.
Mäklaren ringde dock upp några timmar senare och sade att säljaren kunde tänka sig mitt bud som var 30000 kr mindre om jag kunde skriva kontrakt redan dagen efter. Så dem ville ha pengarna fort, och den andra köparen kunde ej skriva fören två-tre dagar senare.
Jag sade då att jag kan tänka mig det om jag får besiktningsklausul, eller får tiden att besiktiga stället. Då sade han nej, det går ej.
Jag var på visning men vet inget om skicket på hus/torp och vad man ska kolla på då det är mitt första fastighets köp.
Även vid min fråga till mäklaren om det fanns besiktning sedan förrut, eller papper på eventuella fel så sade han ”, nej finns inga papper”.
Låter det inte skumt med att ta ett lägre bud om man skriver en dag eller två dagar tidigare? Plus att det ej finns papper på stället.
Att påpeka är också att jag vann vid 900000kr, sen dagen efter så blev det bud fight mellan mig och en annan budgivare så det steg till 1,1. Och efter den höga höjningen( stället är kanske 20kvadrat och har ingen el eller avlopp och bara sommarvatten) så ringer mäklaren och säger att jag fåre om jag skriver fort fast mitt bud låg 30000kr under.
 

Rådgivarens svar

2019-09-09

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag redogöra för med vilken laglig grund säljaren har agerat som den gjort.

Pacta sunt servanda ”avtal ska hållas”
En grundläggande princip inom svenska rätt är att avtal ska hållas. Denna princip är också starkt sammankopplad med tanken om avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att man fritt får avtala om vad man vill med vem man vill, med vissa undantag. När exempelvis två parter ingått ett avtal är den grundläggande principen att detta avtal ska gälla. I de allra flesta fall räcker det att avtal ingås muntligen, men det finns vissa typer av avtal som behöver ingås skriftligen. Köp av fastighet är ett av dessa avtal, 4 kap. 1 § jordabalken.  

I ditt fall
I ditt fall innebär detta att säljaren fritt får välja vem denne vill ingå avtal med och om vad. Vill säljaren ta ett lägre bud är detta lagligt, eftersom säljaren själv får välja vem denne vill ingå avtal med och till vilket pris. Vill säljaren inte lägga till en besiktningsklausul i avtalet har säljaren all rätt att inte göra det. Detta kan istället få konsekvensen av att ingen vill köpa fastigheten. För att säljaren ska vara bunden av ett bud krävs det att det finns ett skriftligt avtal och att detta uppfyller samtliga formkrav i jordabalken. 

Svar på din fråga
Självklart kan det verka skumt att säljaren inte väljer att ta det högsta budet när det bara skiljer några dagar emellan de alternativa köpen. Däremot har du ingen skyldighet att binda dig vid köpet och du kan således välja att inte köpa fastigheten. Säljaren har heller ingen skyldighet att sälja till den som lagt det högst budet eftersom det krävs ett skriftligt avtal för att köpet ska bli giltigt.

Som svar på din fråga så är det upp till dig att avgöra om någonting verkar skumt med köpet. Rent juridiskt har säljaren rätt att lägga fram ett erbjudande till dig likt denne har gjort. Detta på grund av att det råder avtalsfrihet i Sverige. Vidare kan det vara värt att nämna att om du tror att det är något skumt med fastigheten kan det bli svårare för dig att eventuellt åberopa ”fel i fastighet” senare, om du inte undersökt fastigheten innan.

Jag hoppas att allt löser sig för dig. Har du fler frågor är du mer än välkommen att ställa ytterligare en fråga eller om du vill ha hjälp att upprätta ett eventuellt köpeavtal kan du kontakta någon av våra jurister. Det kan du göra HÄR.
 

Med vänlig hälsning,


Fråga Juristen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden