Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur blir jag delägare i vår bostadsrätt?

Min mor och jag ingick i ett bostadsrätts köp. Hon har valt att registrera sig själv som ensam ägare men jag vill nu pga vissa omständigheter ändra på det och få henne att registrera 1/3 av lägenheten på mitt namn (enligt summan jag investerade i lägenheten). i vilken form ska det registreras och hur ska man gå tillväga då, hon är villig att registrera det?

Rådgivarens svar

2020-12-17

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Bostadsrätter

En bostadsrätt består av dels rätten att få nyttja lägenheten och dels medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är sedan föreningen som formellt äger fastigheten och därmed också lägenheterna på fastigheten.

Den huvudsakliga regleringen för bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). Enligt 1 kap. 1 § BRL är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening. Medlemskapet i föreningen innebär därmed (utöver rätten att nyttja lägenheten) en andel i föreningen. Denna andel ger medlemmen rösträtt i frågor som rör föreningen och vissa ekonomiska rättigheter, såsom viss rätt till vinst i föreningen.

Enligt 2 kap. 3 § BRL får som huvudregel den som köper en bostadsrätt inte vägras medlemskap i föreningen. Ett undantag finns dock i 2 kap. 6 § BRL. Där anges att den som endast förvärvar en andel i en bostadsrätt får vägras medlemskap, om inte föreningens stadgar anger något annat.

En bostadsrättsförening ska alltså som huvudregel vara en öppen förening där alla som köper en bostadsrätt är välkomna. Anledningen till att delägare inte ges samma rätt är att det har ansetts leda till olägenheter för föreningen att mer än en person står som innehavare av bostadsrätten.

Samägande

Det som berörts ovan är enbart själva medlemskapet och förhållandet till bostadsrättsföreningen. En bostadsrätt är fortfarande egendom som kan samägas i övriga hänseenden. Det som samäganderätten då avser är själva äganderätten och därmed bl.a. rätten att sälja, att få ersättning från försäljningen och att pantsätta bostadsrätten som säkerhet för lån.

Samägande regleras i samäganderättslagen. Enligt 1 § samäganderättslagen så tillkommer varje samägare viss lott. Det innebär att vid försäljning ger delägarskapet rätt till så stor andel av ersättningen som motsvarar lotten/andelen i den samägda egendomen.

Lagen är dispositiv. Med det menas att det råder avtalsfrihet och parterna kan därmed själva bestämma hur stor andel var och en ska äga, samt hur villkoren för samägandet ska se ut.

Rekommendation

Vad gäller medlemskap i bostadsrättsföreningen så har du alltså ingen juridisk rätt att få bli registrerad hos föreningen som bostadsrättshavare. Det är en fråga som är upp till föreningen själva att besluta om.

Du kan dock fortfarande bli samägare i enlighet med samäganderättslagen. För detta krävs enbart ett avtal mellan dig och din mor. Där kan ni själva avtala om hur mycket var och en ska äga och hur villkoren er emellan ska se ut. Anges inget specifikt så kommer de villkor som anges i samäganderättslagen att gälla. Genom ett sådant delägarskap kan du få rätt till 1/3 av ersättningen vid försäljning, möjlighet att pantsätta din del av bostadsrätten som säkerhet för lån mm.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett samäganderättsavtal kan jag rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på sådana avtal.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden