Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hjälpa pensionerad förälder att finansiera bostadsrätt

Hej. Mamma (pensionär) äger fastighet o klarar inte längre av att sköta hus/tomt- vill sälja o istället köpa bostadsrätt. Det hon får kvar vid försäljning (ca 1,2 mkr) räcker inte varför jag föreslagit att jag blir delägare i bostadsrätt m ca 30% (ca 700-800 tkr). Vi har olika banker-bor olika städer. Jag har god ekonomi, anställning 53 år m egen fastighet lån 1 mkr taxeringsvärde 2,2 mkr. Inga syskon. Min bank nekar m kommentar att det blir juridiskt krångligt om jag skulle dö. Om min mamma dör ärver jag henne. Hur lösa?

Rådgivarens svar

2019-07-07

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Din situtation

Det är upp till banken om de vill bevilja lån och det är därför svårt att angripa deras beslut att inte låna ut pengar till dig under de förutsättningarna. Generellt kan sägas att banker inte vill ha ha tillkrånglade ägarförhållanden. Du skriver inte hur din familjebild ser ut och den kan påverka bedömningen av hur situationen blir om du skulle gå bort. Har du barn har de rätt att ärva dig, vilket skulle kunna komplicera det hela. Har du mycket övriga tillgångar (än den potentiella andelen i din mammas bostadsrätt) kan man genom testamente reglera så att dina barn får ut den andelen av din kvarlåtenskap de har lagstadgad rätt till genom dessa tillgångar. Har du däremot inte så mycket övriga tillgångar skulle dina barn få rätt till del i din mammas bostad vid din bortgång till följd av ditt delägarskap. Är du gift påverkar också det fördelningen av din kvarlåtenskap, men är lättare att komma runt och reglera genom testamente.

Handlingsalternativ

Bara för att din egen bank nekar dig lån under de förutsättningarna du beskriver är det inte säkert att alla banker kommer att göra det. Det kan vara till er nackdel att ni bor i olika städer och har olika banker och därför kan det vara värt att kontakta din mammas bank för att se över möjligheten för dig att ta lån där.

Ett alternativ är att du ökar belåningen på din egen fastighet och lånar ut de pengarna till din mamma så att hon har mer egna medel att finansiera en bostadsrätt med på egen hand. Detta förutsätter förstås att din bank tillåter en ökad belåning på din fastighet och att din lånekalkyl går ihop med ökade räntor och eventuell amortering. Utifrån det du skriver om din nuvarande lånebild och taxeringsvärdet samt att du har anställning och god ekonomi borde dock förutsättningarna för att beviljas ökat lån vara goda. I sådana fall rekommenderar jag att du och din mamma reglerar lånet genom ett enkelt skuldebrev, vilket är ett juridiskt dokument som bekräftar hennes skuld till dig.

Ett sätt att kunna stärka din möjlighet att beviljas lån för investering i din mammas bostadsrätt kan vara att se över om du kan ta en livförsäkring med din mamma som förmånstagare. Det skulle i så fall säkerställa att din mamma har möjlighet att betala tillbaka till ditt dödsbo om du skulle gå bort och hennes skuld till dig inte är avbetald.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis är det alltså upp till banken vilka lån de vill bevilja under vilka förutsättningar. Utifrån vad du beskriver är min bedömning att det alternativ som du har bäst chans att få igenom är att du ökar belåningen på din egen fastighet och lånar din mamma pengarna samt att ni reglerar detta genom ett enkelt skuldebrev. Kontakta din och eventuellt din mammas bank för att höra hur de ställer sig till dessa alternativ.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister för vidare hjälp i ärendet, exempelvis med upprättande av ett testamente eller enkelt skuldebrev. Klicka här för att komma till bokningen. Om du har ytterligare frågor får du gärna vända dig till oss igen.


Vänligen,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden