Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hävning av fastighetsköp

    Hej
    Har köpt en nyproducerat villa och har betalat 10% av tomten och ska snart betala 10% av villan. Inflyttnings datum var 15/12-18 men fick ett mejl idag av mäklaren som säger att inflyttnings datumet kommer flyttas till 15/3-19 pga. förseningar osv. Har jag rätt att häva köpet?

    Rådgivarens svar

    2018-05-21

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Inledningsvis ska det konstateras att huvudregeln vid fastighetsköp är att när avtalet blir påskrivet då gäller avtalet om köp av fastighet mellan säljaren och köparen. Trots detta finns det möjlighet att häva köpet antingen från säljarens sida eller köparens enligt jordabalken (JB). I detta fall är det du som vill veta vilka dina möjligheter är att häva som köpare, vilket kommer bli det enda jag kommer redogöra för.

    Giltigt köpekontrakt
    Enligt 4:1 JB är ett köpekontrakt giltigt om båda parterna undertecknat avtalet. I avtalet ska bl.a. framgå det avtalade priset för fastigheten samt en skrivelse om att fastigheten överlåts till köparen. Detta är minimumkrav och parterna kan naturligtvis skriva ned andra omständigheter i köpekontraktet. I ert fall har ni ett avtalat tillträdesdatum vilket parterna ska fullfölja enligt avtal.

    Köparen (du) vill häva
    I 4:13 JB stadgas konsekvenserna av att säljaren är i dröjsmål med att lämna köparen tillträde till fastigheten. Paragrafen öppnar upp för köparen att kräva skadestånd på grund av säljarens dröjsmål. Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för köparen har denne även rätt till att häva köpet i kombination med skadestånd. Alltså skadestånd dvs., ersättning för kostnader och liknande, i samband med dröjsmålet har köparen alltid rätt att kräva oavsett om denne väljer att häva köpet eller inte.

    Väsentlig betydelse innebär att avtalsbrottet ska vara av stor betydelse för den drabbade avtalsparten.

    Sammanfattningsvis ger lagstiftning dig som köpare stöd att framföra ersättningsanspråk eller ersättningsanspråk i kombination med talan om hävning om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig. Du ska således framföra din hävningsförklaring till säljaren.

    Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och du är alltid välkommen att ställa fler frågor om det råder oklarheter.

    Med vänliga hälsningar,
    Asal

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden