Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Häva ett fastighetsköp

Äger en liten sommarstuga jag sålde till en granne i april. Vi skrev ett köpekontrakt på detta (använde oss ej av en mäklare). Nu när affären skulle slutföras den 30 juni inkom han ej med betalning som överenskommet. Han säger att han ska betala så snart han talat med sin bank. Helt ärligt har jag ingen lust att slutföra affären, eller åtminstone få någon typ av ersättning för allt strul. Hur bedömer ni att mina möjligheter ser ut?

Rådgivarens svar

2017-07-04

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för din juridiska frågeställning.

Regler avseende fastighetsförsäljning regleras i jordabalken. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Hävning pga. dröjsmål
Vid köparens dröjsmål med betalning av slutlikvid får hävning endast ske om ett sådant förbehåll har skett i köpehandlingarna, se 4 kap. 25 § jordabalken. Har det i köpehandlingen föreskrivits att köpebrev skall upprättas, skall det anses som att köpets fullbordan är beroende av att köpeskillingens erläggande. En köpebrevsklausul likställs med ett hävningsförbehåll, se 4 kap. 5 § jordabalken. Sannolikt krävs det även att dröjsmålet är väsentligt (RH 1986:102).

Om förbehåll finns ska köparen ersätta dig som säljare för den skada du lidit till följd av kontraktsbrottet, se 2 kap. 25 § 2 st jordabalken. Ofta används en standardklausul i köpehandlingarna som innebär att säljaren får behålla handpenningen som skadestånd, denna klausul anses inte vara oskälig även om den faktiska skadan är mindre än handpenningen.

Det framgår ej av frågan om ett köpebrev har upprättats. Ett köpebrev är en köpehandling som utgör ett kvitto på fullgjord betalning vid fastighetsförvärv. Har ett sådant upprättats trots att betalning inte erlagts, är det inte möjligt för dig som säljare att häva köpet pga. betalningsdröjsmål, se 4 kap. 6 § jordabalken.

Hävning pga. köparens insolvens
Under förutsättning att hävningsrätt förbehållits i köpehandlingen har du som säljare rätt att häva köpet vid köparens insolvens, se 4 kap. 26 § jordabalken. De omständigheter som indikerar att köpeskillingen inte kommer betalas får inte ha förelegat redan vid köpekontrakt.

Hävs köpet ska säljaren ersätta dig dina skador.

Dina möjligheter
Finns ett förbehåll i köpehandlingarna, ett köpebrev inte har upprättats och om dröjsmålet inte anses oväsentligt har du möjlighet att häva köpet pga. dröjsmål och kräva skadestånd. Köparen är skyldig att ersätta dig för de skador som uppstått till följd av kontraktsbrottet. Detsamma gäller om köparen är insolvent.

Saknas ett hävningsförbehåll finns endast ett alternativ, nämligen att begära dröjsmålsränta enligt 4 kap. 25 § 1 st jordabalken.

Behöver ni hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig. 

Med vänlig hälsning,
Maria Juhlin

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden