Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Häva ett fastighetsköp

    Äger en liten sommarstuga jag sålde till en granne i april. Vi skrev ett köpekontrakt på detta (använde oss ej av en mäklare). Nu när affären skulle slutföras den 30 juni inkom han ej med betalning som överenskommet. Han säger att han ska betala så snart han talat med sin bank. Helt ärligt har jag ingen lust att slutföra affären, eller åtminstone få någon typ av ersättning för allt strul. Hur bedömer ni att mina möjligheter ser ut?

    Rådgivarens svar

    2017-07-04

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för din juridiska frågeställning.

    Regler avseende fastighetsförsäljning regleras i jordabalken. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Hävning pga. dröjsmål
    Vid köparens dröjsmål med betalning av slutlikvid får hävning endast ske om ett sådant förbehåll har skett i köpehandlingarna, se 4 kap. 25 § jordabalken. Har det i köpehandlingen föreskrivits att köpebrev skall upprättas, skall det anses som att köpets fullbordan är beroende av att köpeskillingens erläggande. En köpebrevsklausul likställs med ett hävningsförbehåll, se 4 kap. 5 § jordabalken. Sannolikt krävs det även att dröjsmålet är väsentligt (RH 1986:102).

    Om förbehåll finns ska köparen ersätta dig som säljare för den skada du lidit till följd av kontraktsbrottet, se 2 kap. 25 § 2 st jordabalken. Ofta används en standardklausul i köpehandlingarna som innebär att säljaren får behålla handpenningen som skadestånd, denna klausul anses inte vara oskälig även om den faktiska skadan är mindre än handpenningen.

    Det framgår ej av frågan om ett köpebrev har upprättats. Ett köpebrev är en köpehandling som utgör ett kvitto på fullgjord betalning vid fastighetsförvärv. Har ett sådant upprättats trots att betalning inte erlagts, är det inte möjligt för dig som säljare att häva köpet pga. betalningsdröjsmål, se 4 kap. 6 § jordabalken.

    Hävning pga. köparens insolvens
    Under förutsättning att hävningsrätt förbehållits i köpehandlingen har du som säljare rätt att häva köpet vid köparens insolvens, se 4 kap. 26 § jordabalken. De omständigheter som indikerar att köpeskillingen inte kommer betalas får inte ha förelegat redan vid köpekontrakt.

    Hävs köpet ska säljaren ersätta dig dina skador.

    Dina möjligheter
    Finns ett förbehåll i köpehandlingarna, ett köpebrev inte har upprättats och om dröjsmålet inte anses oväsentligt har du möjlighet att häva köpet pga. dröjsmål och kräva skadestånd. Köparen är skyldig att ersätta dig för de skador som uppstått till följd av kontraktsbrottet. Detsamma gäller om köparen är insolvent.

    Saknas ett hävningsförbehåll finns endast ett alternativ, nämligen att begära dröjsmålsränta enligt 4 kap. 25 § 1 st jordabalken.

    Behöver ni hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig. 

    Med vänlig hälsning,
    Maria Juhlin

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden