Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har ett hyresavtal ingåtts?

Hej. jag och en kompis skulle hyra en villa uppe i Hassela för 3400kr i mån.+ström och vatten.nu gick det omkull. jag har inte skrivit något kontrakt med husägaren, det var därför jag drog mej ut.ja öppnade ett på Eon elnät,han säger att det binder mej att betala hyra på 3527.det är frågeställningen tacksam för svar.

Rådgivarens svar

2017-12-29

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Frågor om hyresavtal regleras i jordabalkens 12:e kapitel. Det finns inga formkrav för hur man ingår ett hyresavtal (se 12:2 § jordabalken). Frågan om ett hyresavtal har ingåtts eller inte avgörs därför av de allmänna reglerna i avtalslagen.

Allmänt om ingående av avtal
Ett avtal anses ha ingåtts när den ena parten har lämnat ett anbud och motparten har accepterat detsamma (1 § avtalslagen). Dessa viljeyttringar kan lämnas hur som helst - muntligen, skriftligen, via e-post och så vidare. Det enda som krävs är ett tydligt avtalserbjudande och ett jakande svar på detta.

Förutsatt att parterna inte på förhand har kommit överens om att avtalet ingås när kontraktet skrivs under, är detta alltså inte nödvändigt för att ett avtal ska vara bindande.

Ett avtal kan även ingås genom konkludent handlande. Detta inträffar om parterna agerar som om de har ett avtal, även om något formellt sådant inte har träffats. Ett hyresavtal kan till exempel ingås på detta sätt om hyresgästen flyttar in i hyresrätten och/eller börjar betala hyra till hyresvärden, utan att denne invänder mot detta.

Om en tvist om ett avtals existens uppstår är det den som påstår att avtalet existerar som ska bevisa detta. Om det inte finns något skriftligt kontrakt mellan parterna kan detta bli svårt. Om det däremot finns exempelvis mailkorrespondens eller ljudinspelningar som indikerar att parterna är överens om avtalet kan detta räcka för att bevisa avtalets existens.

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom jag inte vet så mycket om omständigheterna i ditt fall har jag svårt bedöma om du kan anses ha ingått ett avtal med husägaren eller inte.

Jag tolkar det som att du har öppnat och läst ett kontrakt om ett elnät som hör till villan. Enbart det faktum att du har tagit del av ett kontrakt kan inte ensamt göra dig bunden till ett avtal. Det kan dock tolkas som en omständighet som talar för att ni har kommit överens om att du ska hyra huset. Om det finns fler omständigheter som tyder på detta kan ni anses ha ingått ett avtal. Men det är som sagt svårt för mig att bedöma och du bör konsultera en jurist för att få mer exakt vägledning i detta avseende.

Råd och handlingsplan
Jag skulle råda dig att tänka igenom era tidigare avtalsförhandlingar och försöka avgöra om det finns skäl att tro att ett avtal har ingåtts eller ej. Om ett avtal har ingåtts så måste du eventuellt betala den första hyran och säga upp avtalet skriftligen. Om du inte anser att så har skett är det viktigt att du bestrider eventuella betalningskrav från husägaren. Denne kan i slutändan ta detta till allmän domstol och kräva att du betalar. Om husägaren inte har något skriftligt bevis eller dylikt på att ni har ingått ett avtal kan det dock bli svårt för denne att visa detta.

Jag hoppas att du har fått mer klarhet i frågan! Behöver du hjälp i avtalstvisten är du varmt välkommen att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden