Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Granne missat att stänga av vattnet till diskmaskin vilket lett till läcka och vattenskada - försumlighet?

Hej. 
Vår grannes diskmaskin läckte så att även vår lägenhet skadades.
Kan vi hävda försummelse av grannen pga att han inte stängde av vattnet till sin diskmaskin genom att vrida på avstängningsventilen?
Det var alltså vattenröret in till maskinen som läckte.
Vi bor i bostadsrätt.

Rådgivarens svar

2018-02-01

Hej, och tack för att du valt att vända dig med din fråga till oss på Fråga Juristen.

I de flesta fall måste den granne som haft en läckande diskmaskin inte ersätta skador som uppkommit i andra lägenheter än personens egna. För att det ska uppstå en ersättningsskyldighet krävs att grannen varit försumlig. Ett exempel på när det kan vara fråga om försumlighet är om diskmaskinen installerats på ett icke fackmannamässigt sätt. Kan det då utgöra försumlighet att grannen inte vridit på avstängningsventilen för att stänga av vattnet till diskmaskinen?

Det kan vara svårt att säga och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kan dock konstatera att situationen liknar rättsfallet NJA 2011 s. 454. Även där hade en diskmaskin läckt efter att en slang lossnat och personen som bodde i lägenheten hade inte stängt av vattnet till maskinen. Dock var det där fråga om en hyresrätt och frågan gällde hyresgästens ersättningsplikt enligt 12:24 JB. Högsta Domstolen gjorde en bedömning om hyresgästen kunde ha ansetts vårdslös. Det bröt mot en ordningsregel i hyresavtalet att inte stänga av vattnet till diskmaskinen men HD konstaterade att varje överträdelse av en ordningsregel inte kan utgöra ett skadeståndsgrundande brott mot plikten att vårda lägenheten och man gjorde därför en helhetsbedömning kring vårdslösheten. Man konstaterade att en slangutrustning där vattnet står på tryck är ett stort riskmoment och att den potentiella skadan var mycket stor vilket hyresgästen borde ha förstått.

I och med att HD:s utlåtande i detta rättsfall tror jag att en domstol skulle kunna gå på samma linje i ert fall även om omständigheterna är lite annorlunda då det rör sig om en bostadsrätt och er granne eventuellt inte brutit mot några uttryckliga säkerhetsföreskrifter. Man ska dock ha i tanken att det vanligtvis är svårt att bevisa försumlighet.

Vänligen,

Henrik

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden