Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ge bort bostadsrätt i gåva till bröstarvinge

Kan min far ge bort sin bostadsrätt till mig som gåva? Jag har en syster men min pappa vill att jag ska ha pengarna från hans lägenhet när vi nu ska sälja den.

Rådgivarens svar

2021-03-19

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

Jag förstår din fråga som att din pappa vill överlåta sin bostadsrätt till dig för att du sedan ska sälja den och få behålla köpeskillingen. Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt rörande överlåtelse av bostadsrätt och verkningar för mottagaren, för att sedan kommentera din situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur du kan gå vidare.

Överlåtelse av bostadsrätt
Överlåtelse av en bostadsrätt kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom försäljning, byte eller gåva. I samtliga fall innebär överlåtelsen att äganderätten till bostadsrätten övergår till en eller flera personer. För att överlåtelsen av bostadsrätten ska kunna slutföras måste enligt 6 kap 5 § bostadsrättslagen den som äganderätten ska övergå till godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen. Detta gäller även om överlåtelsen sker i form av en gåva. I 6 kap 4 § bostadsrättslagen står det att om överlåtelsen ska ske genom gåva måste gåvobrev upprättas skriftligen och skickas in till bostadsrättsföreningen.

Försäljning av bostadsrätten
Den som mottager en bostadsrätt i gåva behöver inte betala någon skatt vid gåvotillfället. Om mottagaren säljer bostadsrätten kan denna komma att behöva betala vinstskatt vid försäljningen. Mottagaren av gåvan träder på så sätt in i givarens skattemässiga ställe och måste betala vinstskatt. Eventuell vinst beräknas på det pris som givaren köpte bostaden för.

Förskott på arv
Om en förälder ger en gåva till sitt barn (bröstarvinge) är utgångspunkten att denna gåva ska räknas som ett förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Det betyder att när arvet senare ska fördelas så räknas gåvans värde vid gåvotillfället som en del av barnets arv. Detta är för att föräldrar generellt sett inte vill att deras barn ska behandlas olika vid arvsskiftet.

För att en gåva inte ska utgöra ett förskott på arv måste det meddelas uttryckligen, exempelvis genom ett gåvobrev. Om ett gåvobrev finns där det uttrycks att gåvan inte utgör förskott på arv så kommer inte gåvan att räknas som en del av barnets arv vid arvsskiftet. 

Din situation
Det är alltså fullt möjligt att överlåta en bostadsrätt genom gåva under förutsättning att du som mottagare godkänns som medlem i bostadsrättsföreningen. Gåvan får som visat flera verkningar för dig som mottagare, bland annat det är du som äger bostadsrätten vid försäljning som beskattas för eventuell vinst och gåvan kan påverka ditt framtida arv.

Ett gåvobrev kan man upprätta själv men det måste dock innehålla viss information för att vara giltigt och eventuella överenskommelser vid sidan av gåvobrevet är inte gällande.

Rekommendation
Min rekommendation är att ni kontaktar en jurist för att säkerställa att gåvobrevet blir giltigt utformat och att det får just den verkan som ni har tänkt er så att framtida missförstånd och tvister undviks. Om ni önskar hjälp kan ni kontakta Familjens Jurist för att upprätta gåvobrev till fast pris.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och tveka inte att kontakta oss igen om du har andra frågor.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden