Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av belånad fastighet

kan man skriva ett gåvobrev på en fastighet, trots att det finns en skuld kvar på huset som är 1,255000 kr, huset är värderat till 2 miljoner. Vad händer om kronofogden vill utmäta huset om det finns ett gåvobrev?

Rådgivarens svar

2019-09-22

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. 

Gåva av belånad fastighet

Det finns inget som hindrar dig att överlåta fastigheten till någon annan. Att fastigheten överlåts betyder dock inte automatiskt att skulden följer med gåvan, även om det är det vanliga. Långivaren måste godkänna att skulden flyttas över. Banken godkänner ofta att skulden flyttas över eftersom säkerheten består i själva fastigheten. 

Utmätning av fastighet trots gåvobrev

Enligt 4 kap. 24 § utsökningsbalken får endast fast egendom utmätas om den tillhör gäldenären. 

För att en gåva ska vara bindande och därmed skyddad från utmätning krävs det att gåvan är fullbordad. För att en gåva av en fastighet ska bli fullbordad krävs det att den uppfyller vissa formkrav (Se 4 kap. 29 § Jordabalken). Det krävs att en skriftlig handling upprättas som upprättas av både givaren och mittagaren av gåvan, en förklaring om vilken egendom som överlåts och köpeskillingen (alltså 0 om det är en gåva). 

Återvinning 

Om en gäldenär ger bort egendom som gåva för att undgå att den tas i anspråk för skulder kan den komma att angripas. Om gäldenären försätts i konkurs kan en gåva återvinnas. En gåva som givits till en närstående går åter om det gått kortare tid än 3 år från det att gåvan fullbordats till det att gäldenären försätts i konkurs. Ett undantag till detta är dock om gäldenären kan visa att hen vid tiden för gåvan hade egendom som uppenbart motsvarade hens skulder. (Se 4 kap. konkurslagen

Upprätta ett giltigt gåvobrev 

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett giltigt gåvobrev kan du vända dig till familjens jurist som kan hjälpa dig med avtal via webben, över telefon eller genom ett personligt möte till ett fast pris. Du hittar mer information om det här. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny. 

Vänliga hälsningar, 
Sandra

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden