Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Gåva av belånad fastighet

    kan man skriva ett gåvobrev på en fastighet, trots att det finns en skuld kvar på huset som är 1,255000 kr, huset är värderat till 2 miljoner. Vad händer om kronofogden vill utmäta huset om det finns ett gåvobrev?

    Rådgivarens svar

    2019-09-22

    Hej, 

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. 

    Gåva av belånad fastighet

    Det finns inget som hindrar dig att överlåta fastigheten till någon annan. Att fastigheten överlåts betyder dock inte automatiskt att skulden följer med gåvan, även om det är det vanliga. Långivaren måste godkänna att skulden flyttas över. Banken godkänner ofta att skulden flyttas över eftersom säkerheten består i själva fastigheten. 

    Utmätning av fastighet trots gåvobrev

    Enligt 4 kap. 24 § utsökningsbalken får endast fast egendom utmätas om den tillhör gäldenären. 

    För att en gåva ska vara bindande och därmed skyddad från utmätning krävs det att gåvan är fullbordad. För att en gåva av en fastighet ska bli fullbordad krävs det att den uppfyller vissa formkrav (Se 4 kap. 29 § Jordabalken). Det krävs att en skriftlig handling upprättas som upprättas av både givaren och mittagaren av gåvan, en förklaring om vilken egendom som överlåts och köpeskillingen (alltså 0 om det är en gåva). 

    Återvinning 

    Om en gäldenär ger bort egendom som gåva för att undgå att den tas i anspråk för skulder kan den komma att angripas. Om gäldenären försätts i konkurs kan en gåva återvinnas. En gåva som givits till en närstående går åter om det gått kortare tid än 3 år från det att gåvan fullbordats till det att gäldenären försätts i konkurs. Ett undantag till detta är dock om gäldenären kan visa att hen vid tiden för gåvan hade egendom som uppenbart motsvarade hens skulder. (Se 4 kap. konkurslagen

    Upprätta ett giltigt gåvobrev 

    Om du vill ha hjälp med att upprätta ett giltigt gåvobrev kan du vända dig till familjens jurist som kan hjälpa dig med avtal via webben, över telefon eller genom ett personligt möte till ett fast pris. Du hittar mer information om det här. 

    Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny. 

    Vänliga hälsningar, 
    Sandra

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden