Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Från när måste jag betala avgiften till bostadsrättsföreningen?

Hej!
Jag har köpt en bostadsrätt via exekutiv auktion hos Kronofogden.
Exekutiv auktion var den 21 november 2018, där jag betalde handpenning.
Efter 1 vecka dvs den 27 november betalde jag hela beloppet avseende bostadsrätt försäljning.
Tillträdesdag var enligt Kronofogden den 21 december och jag fick köpebrevet skickat hem från Kronofogden den 19 december.
Köpekontrakt har vunnit laga i kraft den 19 december 2018 då blev jag den nya ägare.
Nu, efter 3 månader, fick jag en påminnelse från BRF att jag skulle betala månadsavgift även för december 2018!
Enligt admin på BRF så Kronofogden kräver att jag ska betala även december eftersom jag betalde hela beloppet redan i slutet av november och då enligt dem jag blir full ansvarig för bostadsrätten.
Var står det skrivit att med fullbetalning börjar man bli ansvarig för fastigheten? Enligt kontrakt jag är ny ägare sedan 19 december...
Hoppas att ni kan upplysa mig!

Rådgivarens svar

2019-05-08

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan går jag igenom din situation utifrån bostadsrättslagen.

 

Övertagande av förpliktelser

Enligt bostadsrättslagen 7 kap 14 § är varje medlem skyldig att betala en avgift till bostadsrättsföreningen. Denna skyldighet försvinner den dag då föreningen underrättats om att bostadsrätten övergått till en annan medlem i föreningen (6 kap 6 §). Den nya medlemmen tar då över ansvaret.

Om man köper en lägenhet blir man vanligtvis ansvarig för avgiften när (1) bostadsrätten övergått till köparen (köpet är klart), (2) övergången har meddelats föreningen och (3) köparen blivit medlem. I ditt fall faller det sista kravet bort pga lägenheten är köpt på exekutiv auktion. Du är alltså skyldig att betala avgiften från den dag då föreningen underrättats om bostadsrättens övergång oavsett om du var medlem då eller inte. Frågan blir då när bostadsrätten anses ha övergått till dig.

 

När övergick bostadsrätten? (När var köpet klart?)

När en bostadsrätt säljs ska en köpehandling upprättas (6 kap 4 §). Denna handling ska skrivas under av både köparen och säljaren. Enbart betalning gör inte att köpet är klart utan lägenheten måste har övergått till köparen för att betalningsansvaret ska uppstå. Gällande begreppet ”övergått” finns ett rättsfall från 2016 (NJA 2016 s 402) som säger att avgörande är vad som står i köpekontraktet. Om det t ex står i köpekontraktet att bostadsrätten övergår först när köpeskillingen betalats så gäller detta. Finns inget särskilt skrivet så får lägenheten anses övergå när köpehandlingen med alla formkrav är korrekt upprättad.

 

Din situation

Avgörande för dig är alltså när bostadsrätten anses ha övergått till dig. Du skriver att köpekontraktet vunnit laga kraft den 19 december, vilket jag tolkar som att bostadsrätten övergick till dig denna dag. Det innebär att du är betalningsansvarig från tidigast den 19 december, om föreningen underrättats om övergången samma dag. Du kan fråga föreningen vilken dag de underrättades då det är först från denna dag du blir betalningsansvarig. Att du betalade hela summan redan innan har, enligt min bedömning, ingen betydelse såvida inte köpet var fullgjort då med korrekt upprättade köpehandling etc. Kolla gärna i ditt köpekontrakt om det står något särskilt om just övergången. Om du önskar få vidare hjälp i detta ärende rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister på Familjens Jurist, vi erbjuder bland annat en timmes rådgivning till fast pris över telefon, se HÄR. Du är även välkommen att boka en tid på ett kontor nära dig, se länk HÄR.

 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden