Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fråga om fel i bostadsrätt pga. oväsen

Hej! Min sambo har sålt en lägenhet( ett dödsbo efter hennes pappa. Hon har aldrig bott i lägenheten själv). Pappan har alltid sagt att det är en lugn och trevlig förening. Även styrelsen sa att den var lugn. Så det sa vi till köparen. Köparen var noga att påpeka att han ville ha lugn och ro. Redan efter en vecka efter han köpt lägenheten började han skicka klagomål om att han blivit störd och så har det fortsatt. Nu hotar han med att anmäla oss och kräva skadestånd. Till saken hör att han flyttar hela tiden för att han blir störd och han anmäler folk ofta. Känns olustigt. Vad har han för rätt? Och vad kan vi göra? Mvh

Rådgivarens svar

2018-01-30

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din frågeställning!

Regler om köp av lös egendom (bostadsrätt i ert fall som jag förstår det) återfinns i köplagen (KöpL), se lagen här.

För att köparen ska kunna göra gällande påföljder pga. fel i lägenheten krävs enligt 19 § KöpL att varan (bostaden) är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Om bostaden är utsatt för mycket oväsen kan ett sådant fel som bestämmelsen anger föreligga. Det faktum att en person, dvs. köparen, uppfattar ljuden i detta fall som störande betyder dock inte att det alltid är ett köprättsligt fel. Förmodligen behöver oväsendet vara betydande (i någon mån objektivt sett) för att köparen ska kunna göra gällande någon påföljd.

Du skriver att köparen kanske kommer "anmäla" er. Om det är polisen som avses så har ni inget att oroa er för då polisen inte har något med civilrättsliga ärenden att göra. I förlängningen är det snarare en tingsrätt som kommer att bedöma fallet, men det förutsätter att köparen väcker talan pga. det eventuella felet. Förmodligen kommer däremot en sådan talan att vara ogrundad, och köparen kommer inte ha rätt till något, men jag kan förstås inte säga något helt säkert kring det utan att känna till alla förhållanden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp i ärendet är du välkommen att boka tid hos en jurist via denna länk.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden