Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förvaltning av samägd fastighet

Hej. Jag äger en fastighet tillsammans med mina 2 systrar, 1/3 var. Nu har den ena systern renoverat ett biutrymme (gamma stuga i dåligt skick) och fått det inskrivet som småhus på ofri grund. Är det verkligen möjligt att hon kan göra det utan samtliga fastighetsägares medgivande? Mvh

Rådgivarens svar

2019-09-07

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Samägd fastighet
När flera personer gemensamt äger en fastighet blir samäganderättslagen tillämplig, detta gäller om inte något annat har avtalats mellan parterna. Huvudregeln är att varje förfogande över fastigheten i dess helhet eller vidtagande av förvaltningsåtgärd förutsätter samtliga delägares samtycke (se 2 §). Med förvaltning avses främst faktiska åtgärder för egendomens vård och bevarande samt för dess utnyttjande i vinstsyfte. En förvaltningsåtgärd kan också vara av rättslig natur. Ensam delägare får undantagsvis besluta om åtgärder som är av brådskande och nödvändig natur (se 2 §). Det som räknas som nödvändiga och brådskande åtgärder är bl.a. åtgärder för att skydda egendomen mot förstörelse eller plötslig värdeförsämring samt åtgärder som är föreskrivna i lag eller påbjudna av myndighet.

Om det inte går att komma överens delägarna emellan kan någon av dem begära att en god man ska ta över skötseln av fastigheten (se 3 §). Tingsrätten utser oftast en advokat som god man men delägarna får själva föreslå annan god man. Om någon delägare vill sälja fastigheten kan hen begära att den säljs på offentlig auktion (se 6 §). De andra delägarna kan då inte motsätta sig försäljningen men de har chans att köpa tillbaka fastigheten på auktionen.

Sammanfattning och rådgivning
I ditt fall verkar det som att systern har gjort en åtgärd utan ert samtycke som inte var av brådskande natur. En renovering och inskrivning i fastighetsregistret räknas som förvaltningsåtgärd vilket kräver samtycke från er syskon. Det betyder att hon inte kan kräva att ni nu i efterhand ska hjälpa till med betalningen för renoveringen, eftersom ni ej samtyckt till åtgärden.

För att ett samägande ska fungera krävs det att man kan ta beslut tillsammans, ett samäganderättsavtal kan då underlätta för att reglera situationer som lagen inte täcker. Familjens Jurist kan hjälpa er att upprätta ett samäganderättsavtal vilket kan lösa konflikterna om hur fastigheten ska skötas och användas, det kan ni göra HÄR.

Om du och dina systrar trots samägandeavtal fortfarande inte kan komma överens om beslut rörande fastigheten kan du begära att en god man ska utses hos närmaste tingsrätt. Fastigheten kan även tvångsförsäljas men jag råder er att först försöka lösa situationen genom ett samägandeavtal eller genom att överlåta förvaltningen till en god man. Känner ni att ni behöver vidare rådgivning får ni gärna kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist HÄR.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden