Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljningen av en fastighet utan delägares samtycke

Vi är tre arvingar. Pappa efterlämnade en stuga och marken där den står. Det är många delägare. Inte avstyckad tomt.

Fråga: ett av syskonen vill inte sälja sin del av marken, men sälja stugan. Kan vi sälja stugan utan hennes del? Kan andra delägare stoppa försäljningen av stugan, eller kan de köra bort köparen och be denne plocka bort stugan?

Rådgivarens svar

2020-06-12

Hej och stort tack för att du ställer din fråga till oss! Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller rättsligt vid försäljningen av en fastighet när en delägare inte samtycker till den. Därefter kommer jag att redogöra för möjligheten till tvångsförsäljning eller klyvning, när samtliga delägare inte samtycker till försäljningen.

Försäljning av samägd fastighet

Min tolkning är att er pappa avlidit och efterlämnat en stuga med tillhörande mark, och att ni därmed blivit samägare till fastigheten. Det innebär att lagen om samäganderätt är tillämplig.

Enligt samäganderättslagen 2 § krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över den samägda fastigheten i dess helhet. För att sälja fastigheten krävs därför delägarnas samtycke, oavsett hur stor andel var och en äger. Motsatsvis har delägarna rätt att förfoga över sin andel i fastigheten och att sälja den. Den eller de ägare som väljer att behålla sin andel fortsätter att vara ägare över den andelen, och får en ny samägare för den andel som sålts.

Enligt samäganderättslagen 6 § kan en delägare ansöka hos tingsrätten att hela fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion. En delägare kan förhindra försäljningen endast om det finns synnerliga skäl för anstånd. ”Synnerliga skäl” ska tolkas strängt och det ska därmed mycket till innan synnerliga skäl föreligger för att få anstånd med försäljningen.

Om tingsrätten beslutar om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, ombesörjer en god man auktionen och fördelar köpeskillingen. Det framgår av samäganderättslagen 8 §.

Klyvning av fastigheten

Om det är så att någon eller några delägare vill sälja sin andel, samtidigt som en annan vill behålla sin, finns det en möjlighet att ansöka om klyvning av fastigheten hos Lantmäteriet. Lantmäteriet kommer i sin tur bedöma om klyvning är lämpligt eller inte.

Att klyva fastigheten innebär att mark som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet, samtidigt som den ursprungliga fastigheten upphör. Med andra ord kommer fastigheten att delas upp i nya självständiga fastigheter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är min bedömning i er situation följande. Ni som är delägare av fastigheten kan inte sälja stugan och tomten utan att syskonet samtycker. Det ni däremot kan göra är att ansöka om tvångsförsäljning av den. Ni kan även ansöka om att fastigheten delas upp genom klyvning.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning, är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig med dina fastighetsrättsliga frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden