Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av samägd fastighet

Hej!
Jag har en fråga ang. Dödsbo. Min sambo och hans två syskon, ärver sitt barndomshem. Men ett av syskonen vill ta över huset. Allihopa är överens om detta. Men nu har det strulat till sig för den som ska ta över huset, av ekonomiska skäl. Vilket har dragits ut på tiden. Min fråga är då? Hur gör dom nu då. Om den tredje personen inte klarar av att lösa ut dom två andra. Så har dom väl rätt att sälja huset?

Rådgivarens svar

2017-12-20

Hej! Tack för att ni valt att vända er till Fråga Juristen med er juridiska fråga.

Inledning

Jag är inte helt säker på om jag förstår var jag är i processen men som jag förstår det så äger de tre syskonen just nu fastigheten tillsammans. Om detta inte är fallet får du gärna återkomma och skriva till oss igen. Men i detta svaret förutsätter jag att syskonskaran har ärvt varsin del i fastigheten och att de alltså äger den tillsammans.

Samägande

När det kommer till samägande finns det en äldre lag som tyvärr kan vara lite svårförstådd. Denna lag heter lag om samäganderätt.  I dess 2 § framgår det att samtliga ägares samtycke krävs för beslut rörande fastigheten. Detta innebär alltså din sambo och ett av syskonen inte kan besluta om en försäljning tillsammans.

Det finns dock en möjlighet att ansöka hos tingsrätten att fastigheten ska försäljas på offentlig auktion. Detta kan samtliga delägare göra enligt 6 §. Vid en offentlig auktion kan syskonet som vill behålla fastigheten fortfarande bjuda på fastigheten samtidigt som övriga syskon får ut sin del av vad fastigheten är värd.

Vid en offentlig auktion så kommer en god man utses som har hand om försäljningen. Detta kan betyda att kostnaderna kommer öka jämfört med om syskonen själva säljer fastigheten. Det är därför bättre om alla istället är överens att sälja fastigheten tillsammans med en mäklare.

Sammanfattning

Det finns en möjlighet för din sambo att få fastigheten såld men detta kräver att det sker genom en offentlig auktion. Rent ekonomiskt är det fördelaktigt om samtliga syskon är överens om att sälja fastigheten men om en part vägrar får den som vill sälja vända sig till tingsrätten där fastigheten befinner sig.

Hoppas detta svar var till er hjälp och om det är något annat ni undrar över är ni välkomna att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden