Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av privatbostadsfastighet

Hej.
Vi är ett par som ägt en villa sen 1970 och är på väg att sälja denna inom kort. Detta kommer medföra en stor vinst mellan vad vi gav för huset då, jämfört vad vi får för det nu. Hur gäller avdragen för de renoveringar man gjort i huset sen dess ? Vi har inte mycket kvitto kvar på de renoveringar som är gjorda längre tillbaka i tiden. Måste detta styrkas? I så fall hur ? Har hört att man endast behöver kvitto på det som gjort de senaste 7 åren. Eller det finns någon typ av schablon för detta, på normala hus man kan använda ?

Rådgivarens svar

2019-01-16

 

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

Vid försäljning av en privatbostadsfastighet sker beskattning i inkomstslaget kapital. 22/30-delar av kapitalvinsten är skattepliktig. det vill säga man betalar skatt med 22% på vinsten. 

Vinsten beräknas enligt följande: försäljningspriset – inköpspriset – förbättringsutgifter – försäljningskostnad = total vinst. 

Renovering
Fullt avdrag medges för anskaffningsutgiften (ert inköpspris) och utgifter för ny- och ombyggnation och så kallade förbättringsutgifter. Renoveringar är alltså inte alltid avdragsgilla utan för vanliga reparationer medges inte avdrag men om det är att se som ”förbättrande reparationer” medges avdrag. Man kan i princip dela upp arbeten som utförts på fastigheten i grundförbättringar eller reparation och underhåll och för dem gäller olika regler. 

Grundförbättringar: till grundförbättringar räknas ny- till och ombyggnad och nytillskott av saker som inte funnits där tidigare. Tex om man bygger ut, bygger till ett badrum eller liknande. Avdrag får göras för hela utgiften och det finns ingen gräns i tid för när du måste ha utfört den. 

Reparation och underhåll: För att få göra avdrag krävs att de medför att fastigheten är i bättre skick vid försäljning än vid förvärv. Hit räknas till exempel att byta ut köksinredningen, eller måla om en vägg. Avdrag får göras för den del av utgiften som är kvar när du har minskat utgiften med en uppskattad summa för slitage. Här gäller även att du endast får dra av kostnader som du haft under året du säljer eller de fem föregående åren. 

Kvitton 
Det är viktigt att spara kvitton och fakturor för att kunna styrka att du haft de kostnader som du vill göra avdrag för. Även reparationer som gjorts längre tillbaka i tiden är det bra att ha kvitton för. Skatteverket kan nämligen begära att ni ska visa hur ni har beräknat de kostnader som ni anser att ni haft. Har ni inte kvar kvitton eller fakturor har ni ändå möjlighet att begära avdrag om ni kan bevisa omfattningen av renoveringarna och tidpunkten. Det kan ni till exempel göra med andra dokument, så som ritningar, kontoutdrag, bygglov, lånehandlingar eller liknande. 

Sammanfattningsvis
Vid försäljning av privatbostadsfastighet ska ni skatta för en eventuell vinst. Ni får göra avdrag för grundförbättringar som ni haft under tiden ni ägt fastigheten samt för reparation och underhålls som gjort att fastigheten är i bättre skick vid försäljning än förvärv, om utgifterna härrör från samma år som försäljningen eller de senaste fem beskattningsåren. Vill ni läsa mer om avdragsrätten kan ni göra det på skatteverkets hemsida, den hittar ni här

Hoppas ni tycker att ni har fått svar på er fråga. Annars är ni välkomna att ställa en ny. 

Vänligen Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden