Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av fastighet där ena ägaren har godman

Jag och mina syskon har fått halva fastigheten testamenterat som enskild egendom efter mammas bortgång. Pappa bor på vårdboende och är dement. En av mina syskon har därför blivit tilldelad rollen som god man. Till saken hör nu att Jag önskar köpa huset och vi har gjort en värdering av en mäklare som samtliga av mina syskon godkänt. Som jag förstått det behöver vi likväl samtycke från Överförmyndarnämden stämmer detta? Vad mer fattas för att fullfölja köpeavtalet.  

Rådgivarens svar

2019-11-17

Hej, Stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med era frågor. I mitt svar utgår jag ifrån att era föräldrar var gifta och att ni syskon har samma mor och far. 

När er mor gick bort  
Enligt ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1§ har bröstarvingar bäst rätt till arv. Bröstarvingar är barn till den som avlider, därmed du och dina syskon. Dock, när parten är gift har maken företrädesrätt till arvet i det fall barnen är gemensamma barn (3:1 ÄB). Det innebär att när er mor gick bort upprättas en bodelning enligt 9 kap. 1§ äktenskapsbalken. Er mor och fars tillgångar läggs då samman och fördelas enligt huvudregeln lika. Den del av arvet som tillfaller er mor ärver er far med fri förfoganderätt. När er far sedan går bort har ni rätt till efterarv från er mor.

Med ett testamente kan man ändra fördelningen av arvet. När er mor testamenterade huset till er innebär det därmed att ni och er far äger halva huset var. Er mor kan testamentera sin del av giftorättsgodset. Eftersom ni således äger huset tillsammans, syskon och far, är det samäganderättslagen som reglerar ert ägande. 

God man 
Enligt samäganderättslagen krävs alla parters samtycke för att vidta en åtgärd så som försäljning. Kan man inte komma överens är alternativet att en delägare kräver att egendomen ska säljas på offentlig auktion för gemensam räkning. Detta gör man i sådana fall genom att lämna in en ansökan till tingsrätten. Men i ert fall verkar ni komma överens och behöver därmed endast er pappas godkännande. För att man ska bli förordnad en god man krävs att man har samtyckt till det, vilket jag antar att er far har gjort i detta fall. Vad gäller god mans förmåga att rättshandla har man rätt att vidta vardagliga ärenden. Vidare ska man bevaka rätten för sin huvudman och förvalta deras tillgångar (se 12 kap. 2 och 3§§ Föräldrabalken). En fastighetsförsäljning anses dock inte vara ett vardagligt ärende, därmed krävs även samtycke från överförmyndaren enligt 14 kap. 11§ Föräldrabalken. Utan överförmyndarens samtycke kan ni därmed inte sälja fastigheten till ett av syskonen. 

Hoppas du har fått svar på din fråga, vänligen, 

Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden