Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av bostadsrätt från privatperson till eget bolag

Hej,
Äger en lägenhet i Göteborg som privatperson, den hyrs ut och jag är ej skriven på adressen då jag bor på annan ort permanent.
Vill nu sälja lägenheten till mitt AB för mitt inköpspris och ”slippa” reavinstskatten. (den är idag värderad till ca 700.000 kr mer än mitt inköpspris).
Min tanke är att mitt AB får ta vinstskattesmällen vid en framtida försäljning.
Är det möjligt? Finns det hakar?
Juridisk person och andrahandsuthyrning godkänns i brf’en.

Rådgivarens svar

2018-01-23

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Då jag inte har tillgång till fullständiga uppgifter såsom taxeringsvärde är det svårt för mig att ge dig ett utförligt svar för hur det ser ut i just din situation. 

Reglering på området
Tidigare har det, som du anför, varit möjligt att undkomma skatt genom att paketera fastigheter på det sätt som du beskriver. Detta genom att utnyttja den så kallade huvudsaklighetsprincipen som tillämpas vid gåvotransaktioner av fastigheter. Principen innebär att en fastighet kan ges i gåva trots att visst vederlag utgår till givaren. Om vederlaget understiger taxeringsvärdet utgör hela transaktionen en gåva och om vederlaget är lika med eller överstiger fastighetens taxeringsvärde utgör transaktionen en försäljning.

Detta får till följd att ägaren till en fastighet har möjlighet att mot ett vederlag som understiger taxeringsvärdet för fastigheten, överlåta denna till ett aktiebolag genom en gåva. Eftersom gåvor i Sverige är skattefria uppstår inga beskattningskonsekvenser för vare sig ägaren eller bolaget. Förvärvande bolag är dock skyldigt att erlägga stämpelskatt på fastighetsköpet.

Enligt ett nytt förslag som ska träda i kraft i juli 2018, vars syfte är att förhindra oönskad skatteplanering, ska en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person mot ersättning som överstiger ett visst värde. Det är fortfarande lite osäkert exakt var gränsen för detta värde kommer att gå, men den nya regleringen kan leda till att det blir oförmånligt för dig då du kan komma att få skatta två gånger för samma fastighet.

Sammanfattning och råd
Rättsläget är idag inte helt klart vad gäller denna typ av fastighetspaketering. Det finns möjligheter att genom att transaktionen klassificeras som gåva, undkomma viss beskattning.

Viktigt är att du uppmärksammar att det finns en risk att överföringen kommer att beskattas som om du sålt fastigheten på öppna marknaden. Jag råder dig därför att kontakta en jurist verksam inom detta område för en konsultation innan en eventuell försäljning.

Hoppas jag lyckats bringa lite klarhet i din fråga!


Vänligen, 
Jonna Karlsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden