Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Formkrav vid fastighetsköp

    Hej
    Undrar hur jag skall gå tillväga när jag skall köpa ut min syster från en fastighet vi fått av vår far och äger gemensamt? Vad krävs det för juridiskt dokument för att göra överlåtelsen bindande? 

    Rådgivarens svar

    2020-02-27

    Inledning

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer att redogöra för reglerna som finns vid fastighetsöverlåtelse samt vad som krävs för att överlåtelsen ska bli juridiskt bindande.

    Överlåtelse av fastighet

    Reglerna om fastighetsöverlåtelse finner vi i kapitel 4 i jordabalken. Här framgår det att det finns krav på vad överlåtelsedokumentet ska innehålla för ett giltigt köp av fast egendom. Det föreligger alltså formkrav. Det krävs att man upprättar ett överlåtelsedokument där följande framgår:
    - Uppgift om köpeskillingen
    - Överlåtelseförklaring (förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen)
    - Uppgift om fastigheten (fastighetsbeteckningen)
    - Båda parternas underskrift.

    Detta krävs för att överlåtelsen ska vara giltig. Utöver detta krävs även att två vittnen bevittnat undertecknandet för att en lagfartsansökan ska kunna beviljas. Är underskrifterna ej bevittnade resulterar det dock inte i att köpet blir ogiltigt, bara att en lagfartsansökan blir vilande. 

    En lagfartsansökan måste skickas in inom tre månader efter det att överlåtelsedokumentet upprättades. En lagfartsansökan gör så att du står som ensam ägare över fastigheten och det skyddar dig från den säljande partens borgenärer. 

    Slutsats
    Det finns alltså krav på vad ett överlåtelsedokument ska innehålla för att överlåtelsen ska vara giltig. Dokumentet behöver innehålla en förklaring att säljaren överlåter egendomen till dig, det behöver framgå vad köpeskillingen är, fastighetsbeteckningen måste framgå och därefter ska ni underteckna dokumentet. För att du därefter ska kunna ansöka om lagfart (eller i ditt fall, bli ensam lagfartsinnehavare) måste undertecknandet bevittnas av två personer. Därefter måste du inom 3 månader ansöka om lagfart. Syftet med en lagfartsansökan är att se till så att säljarens borgenärer inte ska kunna tvinga igenom en försäljning av fastigheten för att få täckning för eventuella skulder hos säljaren men också för att säljaren inte ska belåna fastigheten trots att det skett en giltig överlåtelse. 

    Rekommendation
    Min rekommendation är att ni  går in på följande länk till Familjens Jurist för rådgivning och hjälp att upprätta ett överlåtelsedokument eftersom en fastighetsöverlåtelse vanligtvis är en stor affär. Familjens Jurist kan även bevittna undertecknandet av överlåtelsedokumentet. Sedan kan Familjens Jurist bistå er under er lagfartsansökan.

    Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga, har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att ställa dom till oss på Fråga Juristen

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden