Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förfogandeinskränkning ärvd fastighet

Hej! Min far gick bort nyligen och vi barn ärvde en fastighet. Nu har det framkommit att när far ärvde tomten skrev hans far (våran farfar) att tomten endast fick säljas inom släkten. 
Då är min fråga: gäller det oss?  Far har inte skrivit ngt till oss kan vi sälja till utomstående?
Tack på förhand.

Rådgivarens svar

2018-02-01

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Förutsättningar

Du och dina syskon har alltså ärvt en fastighet från din pappa, som i sin tur ärvt den från er farfar med en inskränkning i rätten att överlåta fastigheten. Frågan gäller om denna inskränkning även gäller för dig och dina syskon om ni vill överlåta fastigheten till utomstående.

Förfogandeinskränkning

Inskränkningar i rätten att överlåta fastighet behandlas i jordbalken (JB) 4:3 som är tillämplig även vid gåva enligt JB 4:27, och utifrån vad jag läst mig till i rättspraxis används den även vid testamente. Inskränkningen godtas endast om den tas upp skriftligen i fångeshandlingen, i det här fallet din farfars testamente.

Fastighetsregistret

Jag undrar om förfogandeinskränkningen är inskriven i fastighetsregistret? Om ni är osäkra kring det kan ni kontakta Lantmäteriet och fråga dem. Finns det ingen inskrivning så föreligger inget problem för er med att sälja fastigheten vidare till utomstående. Ligger det kvar en inskrivning så bör ni försöka ta bort den från fastighetsregistret innan ni säljer fastigheten. Detta kan ni göra genom att i första hand ansöka om det hos Lantmäteriet och i andra hand ansöka om permutation hos kammarkollegiet (vilket är ett dyrare förfarande). Som anledning till  att inskrivningen ska tas bort kan ni nämna att er farfar som utfärdade inskränkningen riktade den mot er far och inte till er. Ni kan även argumentera för att en förfogandeinskränkning inte bör kunna göras gällande mot någon annan än den som förfogandeinskränkningen var riktad mot från början. eftersom det skulle vara opraktiskt och ge ogynnsamma verkningar för fastighetsomsättningen.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du fler funderingar är det bara att återkomma!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden