Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Föreligger tillräckliga skäl för att byta hyreslägenhet?

Hej,
Jag och min sambo har separerat och flyttat isär. Jag fick en ny lgh som jag är skriven på och han står kvar på vår gamla tillsammans med våra två barn, 1,5 och 6 år. Vi önskar nu byta lgh med varandra då han jobbar kväll samt natt ibland och jag ska ta hand om barnen på heltid. Barnen har var sitt rum i den större lgh som är en fyra och kan således inte flytta till mig i min trea. Han önskar dessutom gå ner i hyra då han även betalar underhåll för andra barn sedan tidigare. Hyresvärden har nu nekat vårt byte och hävdar att våra skäl inte är tillräckliga, kan detta verkligen stämma? Vi har inte rätt till barnomsorg kväll/nattid då jag jobbar kontorstid. Vi måste byta då det handlar om att kunna bo lämpligt med barnen, har vi någon chans hos hyresnämnden?
Med vänlig hälsning, Ida

Rådgivarens svar

2017-12-25

Inledning

 

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vad gäller?
Hyresvärden har rätt att vägra en överlåtelse enligt 12 kap. 32 § Jordabalken (JB). Det finns dock en möjlighet att överlåta lägenheten utan hyresvärdens samtycke enligt 12 kap. 35 § JB. Det är då hyresnämnden som kan ge tillstånd till lägenhetsbyte under följande förutsättningar (som finns föreskrivna i 12 kap. 35 § JB):

  • Hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet. Det kan t ex vara att hyresgästen behöver en större lägenhet pga en stor familj eller liknande. Ett annat skäl är om hyresgästen till följd av ändrade ekonomiska förhållanden vill ha en mindre lägenhet med mindre hyra.
  • Bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran.
  • Inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Ett sådant särskilt skäl är om det förekommit någon form av ekonomisk ersättning för hyresrätten till följd av en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst (”svarta pengar”).

Den som fått hyresnämndens tillstånd att byta lägenhet kan byta genast. En förutsättning är dock att den som bytet ska ske med (din tidigare sambo) också fått hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd.

Det finns även undantag från rätten att byta lägenhet i 12 kap. 35 § 2 st JB. Dessa verkar dock inte aktuella i ditt fall och lämnades därför utanför redogörelsen.

Slutsats
Hyresvärden hade enligt mig rätt att neka bytet av lägenhet. Ni har dock väldigt stor chans hos hyresnämnden eftersom ni uppfyller de kriterier som finns för att kunna byta lägenhet:

  • Ni har beaktansvärda skäl för bytet eftersom du ska ha barnen som inte får plats i din nuvarande lägenhet. Din tidigare sambo önskar att gå ner i hyra vilket är ytterligare skäl till att få byta lägenhet.
  • Om din tidigare sambo och du kan sköta er och betala hyran föreligger inga påtagliga olägenheter för hyresvärden. 
  • Eftersom det inte finns några ”svarta pengar” inblandade så finns inte heller andra särskilda skäl som talar emot bytet.

Jag rekommenderar er att söka tillstånd för bytet hos hyresnämnden enligt 12 kap. 35 § JB. Det krävs också att din tidigare sambo får ett samtycke från sin hyresvärd eller tillstånd från hyresnämnden att byta lägenhet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du vidare hjälp eller om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist https://juridiktillalla.se/vara-tjanster

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden