Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fördelning av kostnader vid samägd egendom?

Hej! Jag har separerat 1 april 2019. Vi var sambo ej gifta. Jag bor kvar i huset. Vi äger 50/50. Jag hyr ut till en person för 9000 / mån varmhyra allt ingår. Hon har givetvis rätt till halva intäkterna vilket mitt ex ombud advokat också kräver. Om man har rätt till intäkterna bör man inte också vara med och dela på kostnaderna? Bostadslån på 5600 i månaden (Vi båda står på lånen 50/50) plus 4500-6000 för el, värme, vatten o avlopp, tv, fiber, bredband, sophämtning. Jag bor i 1/3 och hyr alltså ut 2/3. MIN fråga är alltså skall man inte dela på utgifterna också om man delar på intäckterna åtminstone bolånen där vi båda står som låntagare?

Rådgivarens svar

2020-04-07

Hej! Stort för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

Samägd egendom

Regler om samägande finns i lagen om samäganderätt (samägL). Av 1 § samägL framgår det att samägande uppstår om två eller flera äger något tillsammans. Huvudregeln är att ägarna har lika stora andelar i egendomen, såvida inte annat visas. För åtgärder som rör förfogande över egendomen i sin helhet eller åtgärd i egendomens förvaltning krävs vanligtvis samtliga delägares samtycke. Här avses exempelvis att sälja eller hyra ut egendomen. I undantagsfall kan en delägare ensam besluta om en åtgärd, detta gäller för åtgärder som är av brådskande och nödvändig karaktär (2 § samägL).

Ansvar för kostnader 

Av 15 § samägL följer ett allmänt stadgande om att kostnader för förvaltning av egendomen ska fördelas mellan ägarna i förhållande till deras andel. Till förvaltning räknas faktiska åtgärder för egendomens vård och bevarande. Finns det gemensamma lån (exempelvis bolån) är ägarna gentemot långivaren solidariskt betalningsansvariga. Med solidariskt betalningsansvar menas att långivaren kan kräva full betalning från någon av gäldenärerna (låntagarna). Gäldenärerna emellan har ett delat betalningsansvar vilket innebär att om en gäldenär krävs på hela betalningen kan denne sedan vända sig till den andra gäldenären för att kräva ut dennes del av skulden (1 kap. 2 § skuldebrevslagen). Samma princip gäller för övriga kostnader (el, vatten, bredband etc) under förutsättning att båda ägarna står med på dessa avtal. 

Din situation 

Kostnader för bolånen ska ni dela lika på, detta eftersom ni båda står med som låntagare till hälften var. Har du betalat kostnaderna för lånen kan du vända dig till din före detta sambo för att kräva henne på halva kostnaden. Samma gäller för de övriga kostnaderna (el, vatten, bredband etc) om ni båda står med på avtalen. Står du ensam på dessa avtal är det i första hand du som är betalningsansvarig för dessa kostnader. I detta fall finns då möjlighet att ni sinsemellan kommer överens om hur dessa kostnader ska fördelas. En rekommendation är att ni upprättar ett samäganderättsavtal. Genom ett samäganderättsavtal kan ni reglera hur gemensam egendom ska hanteras och förvaltas. Behöver ni hjälp med att upprätta ett samäganderättsavtal eller har ni andra funderingar kring er situation är ni välkomna att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du andra frågor är du välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden