Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fördelning av eventuell vinst eller förlust

Hur delar man upp vinst eller löser förlust vid försäljning av gemensam bostad om den ene har lagt in 3 miljoner kontant i köpet och den andre 1 miljon. Om det finns juridiska papper skrivet på detta.

Tex om vi köper ett hus för 7 miljoner och har lån på 3 mljoner. Vad händer om vi;

1. Säljer för 10 miljoner dvs vinst på 7 miljoner. Hur delar vi då? Får den som lagt in 3 miljoner tillbaks sina pengar fullt först och den andre sin miljon och resterande delas 50/50?

2. Om vi säljer med förlust och "bara" får ut 3 miljoner. Hur delar man då när den ene lagt in mer än den andre?

Rådgivarens svar

2018-09-24

Hej! Tack för att ni valt att vända er till Fråga Juristen med er juridiska fråga.

Det enda egentliga svaret som juridiken ger till er fråga är att vid en försäljning av bostaden så delar ni på eventuell vinst eller förlust beroende på andelarna ni äger av fastigheten. Om det på lagfarten står att ni äger hälften var så delar ni vinsten hälften var oberoende av vad ni faktiskt lagt in som kontantinsats. Om ni vill att en annan fördelning ska ske får ni endera förändra ägandeförhållandet av fastigheten alternativt får ni upprätta ett skuldebrev där det framgår att den person som erlagt den mindre summan är skyldig den andre differensen.

Om ni är sambos och köper bostaden eller köpte bostaden för gemensam användning spelar det ingen roll om man ändrar ägandeförhållandet eftersom det då anses som att bostaden är samboegendom och ska delas lika mellan er. Ni får i sådant fall upprätta ett samboavtal där det framgår att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas vid en separation för att det ska bli rätt och riktigt.

Det är alltså upp till er att avgöra hur ni ska göra vid en eventuell försäljning av er gemsamma bostad. Huvudregeln är dock att ni får betalt beroende på er andel av fastigheten. Vill ni att detta ska ändras får ni själva avtala om en annorlunda fördelning alternativt upprättar ni ett skuldebrev.

Än en gång tack för att ni valt att använda vår tjänst och om ni undrar något annat är ni välkomna att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden