Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighetens tidigare ägare har lämnat saker i huset och vill inte flytta dem

Nyköpt fastighet. Förre ägaren har lämnat saker i garagen. Vad får/kan jag göra med detta? Ägaren är svårt sjuk och befinner sig utomlands och har inget intresse av att flytta sakerna...

Rådgivarens svar

2019-05-15

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Vi har ett högt frågetryck och hinner inte svara på alla frågor inom önskvärd tid.

Kvarlämnad egendom

Till att börja med så får du tyvärr inte göra någonting med egendomen utan tillåtelse från dess ägare. Även om egendomen finns på din fastighet, så är det fortfarande den tidigare ägaren som äger egendomen. Att förstöra den utgör skadegörelse och att flytta den utan ägarens tillåtelse utgör egenmäktigt förfarande. Vad du ska göra är istället att kontakta ägaren igen och upplysa denne om att du kommer att ansöka om handräckning hos Kronofogden ifall ägaren inte flyttar på sina saker. Förhoppningsvis får det denne att agera. Om inte så återstår det bara för dig att göra just det – ansöka om handräckning.

Kronofogdemyndigheten kommer i sådant fall att fråga den tidigare ägaren om dennes inställning i frågan. Om ägaren flyttar på sakerna är problemet löst. Likaså om ägaren inte vidkänner sig äganderätten till egendomen. Om ägaren vidhåller sin äganderätt och fortsätter att vägra att flytta egendomen, så kommer du att ombes föra processen till tingsrätt. Ifall du vinner får du dina kostnader ersatta (om de är rimliga) av din motpart, d.v.s. den förra ägaren. Mer information om hur processen går till finns på Kronofogdemyndighetens hemsida, till vilken jag länkade ovan.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Jag ber återigen om ursäkt för det sena svaret. Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden