Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fast egendom som gåva mellan makar

Hej,
Om man vill ge sin hustru en gåva via gåvobrev så hon äger halva fastigheten istället för 1% som idag, gör man väl bara ett gåvobrev på 49% som skall registreras? Behöver man betala dyra stämpelavgifter om man ger sin hustru en gåva eller är det bara den administra kostnaden på några hundralappar man åker på? Så man inte hamnar i någon fälla med avgifter bara för att man vill att vi äger halva var.. Har inte mycket lån dvs långt under taxeringsvärdet..

Rådgivarens svar

2018-08-20

Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! När en del av en fastighet ges som gåva mellan makar kan man säga att det sker i tre steg. Jag kommer redogöra för dessa nedan. Aktuella bestämmelser finns i jordabalken, JB och i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Gåvohandling

Första steget är att en gåvohandling måste upprättas, exempelvis ett gåvobrev. Fastighetsöverlåtelser, oavsett om de sker som köp eller gåva, måste uppfylla formkraven i 4 kap. 1 § JB, se 4 kap. 29 § JB. För att gåvohandlingen ska godkännas av Lantmäteriet måste den även uppfylla deras krav. Sammanfattningsvis gäller därför följande angående gåvohandlingen; den måste innehålla den fullständiga fastighetsbeteckningen, det ska tydligt framgå att gåvogivaren överlåter fastigheten samt andelens storlek. Vidare måste handlingen vara undertecknad av båda gåvogivaren och gåvotagaren. Viktigt att tänka på är att gåvogivarens underskrift måste bevittnas av två personer.

Registrering

Gåvohandlingen måste sedan registreras hos Skatteverket. Vid registreringen hos Skatteverket måste en ansökningsavgift på 275 kr betalas. Du kan läsa mer om hur registreringen hos Skatteverket går till här.  

Lagfart

När gåvohandlingen har registrerats hos Skatteverket kan gåvotagaren ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Ansökan kan göras på två sätt. Antingen kan den göras via Lantmäteriets hemsida, eller så kan man fylla i Lantmäteriets blankett och sedan posta blanketten och gåvobrevet till ett av Lantmäteriets kontor. Du hittar blanketten här och adressen till närmsta Lantmäterikontor här. Kom ihåg att ansökan måste göras inom tre månader från det att gåvotagaren har fått fastigheten och gåvobrevet måste skickas in i original, se 20 kap 2 § JB. Om fastigheten överlåts som gåva utgår ingen stämpelskatt, däremot måste ni betala en expeditionsavgift på 825 kr till Lantmäteriet.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis måste ni genomgå tre steg för att din fru ska bli ägare till halva fastigheten. Det är viktigt att gåvohandlingen registreras hos Skatteverket innan ni ansöker om lagfart. De avgifter som blir aktuella är 275 kr i ansökningsavgift till Skatteverket och 825 kr i expeditionsavgift till Lantmäteriet. Om fastigheten överlåts som en gåva utan motprestation utgår ingen stämpelskatt, se 4 och 5 §§ i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma till oss. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni även boka tid med en av våra erfarna jurister här. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Kristine Hökerberg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden