Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får samfälligheten kräva att jag ska betala nya garageportar?

Hej
Jag bor i en samfällighet där styrelsen nu har tagit beslut om att portarna till det gemensamma garaget ska bytas. Detta medför en kostnad på 10-15 tusen/hushåll. Jag har inte deltagit i någon omröstning gällande detta och har inte råd eller lust att lägga ut de pengarna. Min garageport fungerar dessutom bra och behöver inte bytas enligt mig.

Har samfälligheten rätt att kräva mig på pengarna och vad händer om jag inte betalar? Kan jag överklaga beslutet på något sätt?
 

Rådgivarens svar

2019-05-17

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan har jag försökt ta reda på vad som gäller i din situation. Lagen om förvaltning av samfälligheter är tillämplig på din situation.

 

Samfällighetsförening

Den som äger en fastighet som har andel i en samfällighet är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten. Om man är osäker på om man har andel i en samfällighet kan man kontakta Lantmäteriet eftersom detta framgår av Fastighetsregistret, du kan läsa mer om samfälligheter på deras hemsida.

En samfällighetsförening får bedriva sin verksamhet inom vissa ramar, avgörande är vilket ändamål som samfälligheten ska tillgodose och varför den bildats (18 §). Detta ska framgå av stadgarna. Varje enskild medlems intressen ska beaktas vid förvaltningen, men avgörande är medlemmarnas gemensamma bästa (19 §). Det är styrelsen som i överensstämmelse med lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut sköter föreningen. Det är möjligt för föreningen att besluta om att medlemmarna ska bidra med pengar än avgiften om så behövs (40 §). Om det är beslutat på stämman att medlemmarna ska betala för nya garageportar så är det sannolikt det som gäller, även om du personligen inte var med och röstade för. Vanligtvis räcker det med majoritet. Du skriver att styrelsen beslutat om detta, men enligt 42 § är huvudregeln att styrelsen upprättar förslaget och att stämman röstar igenom det. I ditt fall kan det vara av intresse och se om något annat framgår av föreningens stadgar, dvs om styrelsen har rätt att besluta om detta.

 

Felaktigt beslut

Om du anser att ett beslut som fattats på föreningsstämman inte tillkommit i behörig ordning eller t ex strider mot lag kan du klandra beslutet genom att väcka talan i mark- och miljödomstolen (53 §), se mer HÄR. Detta måste göras inom fyra veckor om beslutet inte tillkommit i behörig ordning, men någon tidsfrist finns inte om beslutet strider mot lag. Om du vill gå vidare med detta så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa dig. Juristerna finns tillgängliga över telefon (boka HÄR) och på ett kontor nära dig (boka HÄR).

 

Sammanfattningsvis

Som jag ser på din situation är det avgörande av vem beslutet har fattats (styrelsen eller stämman) och detta kan också utgöra grund för dig att överklaga. Något som kan påverka detta är dock stadgarna, varför en närmare titt bör tas även på dessa. Däremot finns det möjlighet för en förening att låta medlemmar betala för underhåll även om medlemmen själv anser det vara obehövligt. Det går inte gå ur en förening (då får man sälja sin fastighet) och om man inte betalar så uppstår ändå en skuld som kan gå vidare till Kronofogdemyndigheten. Beslutet i sig kan alltså vara i sin ordning, men det kan ha tillkommit på ett felaktigt sätt och om det är något du önskar gå vidare med är du som sagt varmt välkommen att kontakta en av våra jurister på Familjens Jurist.

 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden