Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får grannen låta sina buskar växa mot mitt hus? 

Hej! Mitt hus verkar stå på tomtgräns. Nu har grannens växter buskar börjat växa mot mitt hus. Det växer mot hela min vägg. Och jag kan inte ens inspektera grunden och väggen. Jag vet inte om min vägg tar skada. Det är rododendron buskar. Får grannen låta sina buskar växa mot mitt hus? 

Rådgivarens svar

2020-08-03

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken (JB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Rättsliga utgångspunkter

Som utgångspunkt gäller att var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen, 3 kap. 1 § JB. Det innebär att man måste se till att åtgärder som vidtas inte orsakar besvär för andra i närheten. Om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Men områdets ägare ska få tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom, 3 kap. 2 § JB.

Din situation

I fall buskarna skadar ditt hus är det bäst att i första hand kommunicera med grannen och låta honom eller henne ta bort buskarna. Om grannen inte vill ta bort buskarna, kan du ha rätt att ta bort buskarna på egen hand. Det är dock viktigt att tänka på att du endast får ta bort buskar som befinner sig på din tomt. Annars kan du bli skadeståndsskyldig mot grannen.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis får buskarna växa mot ditt hus så länge de inte orsakar skada eller utgör någon annan olägenhet. I ditt fall verkar buskarna utgöra en olägenhet. Jag rekommenderar att du pratar med din granne och ber honom eller henne att ta bort buskarna.

Om du behöver ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden