Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Får en granne montera spotlights på någon annans fasad?

    Jag äger ett fristående hus. Min fasad löper längs med grannens trädgård. 2,25 meter ovan så löper en tränock. Nu har min granne monterat spottar på min fasad utan att fråga mig. Man får väl inte lov att montera belysning på ett hus som man inte äger?

    Rådgivarens svar

    2020-03-17

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

    Om äganderätt

    Äganderätten innebär att du har rätt att disponera din egendom och bestämma över den. För att din granne ska få göra något med din egendom krävs antingen att du gett tillåtelse till det, eller att det finns någon annan grund för grannens handlande i en rättsregel. Utifrån det du berättar ser jag inte att din granne skulle ha någon rätt att handla som hen har gjort. 

    Grannlagstiftning

    Vidare finns det regler kring grannförhållanden i Jordabalken (JB) 3 kap. I JB 3:1 finns en grundläggande regel om att var och en ska ta skälig hänsyn till omgivningen vid nyttjande av sin fasta egendom. Din granne har alltså en skyldighet att ta hänsyn till omgivningen runt sin fastighet.

    I samma kapitel finns också en annan regel som skulle kunna vara relevant i sammanhanget, som handlar om när någon uppför en anläggning som skjuter in på angränsande mark, se JB 3:12. Regeln innebär bl.a. att om “intrånget” skett med avsikt (alltså om den som uppför anläggningen vet att det är utanför den egna tomten) ska den som uppfört anläggningen ta bort den genast.

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis så bör din granne inte haft rätt att montera spottarna. Om spottarna innebär ett problem för dig rekommenderar jag dig att i första hand prata med din granne och be hen montera ner dem. Om det inte är en framkomlig väg och du behöver ytterligare vägledning i hur du går vidare så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till Fråga Juristen.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden