Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Får bostadsrättsförening utföra allmänna förbud för vissa installationer?

    Hejsan!
    I min bostadsrättsförening är det förbjudet att installera tvättmaskin i lägenheten (inte ens av en fackman). Detta med anledning att en boende, för mer än 10 år sedan, installerade maskinen själv vilket orsakade vattenskador. Får föreningen utföra "kollektiv bestraffning" på detta sättet?

    Rådgivarens svar

    2020-12-23

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!
    Juridiskt sett är en bostadsrätt en andel i föreningen som man säger, vilken kombinerad med en nyttjanderätt avseende en viss bostadslägenhet. Det innebär alltså att man får rätt att använda en viss lägenhet som bostad. Den lag som huvudsakligen reglerar rättigheter och skyldigheter mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren är bostadsrättslagen.

    Tillstånd från styrelsen i enskilt fall
    Som utgångspunkt framgår i 7 kap. 7 § st. 1 bostadsrättslagen att bostadsrättsinnehavaren inte utan styrelsens tillstånd får göra ingrepp i bärande konstruktion, ändra befintliga ledningar för gas, värme eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. I meningen ”ändringar av befintliga ledningar för gas, värme eller vatten” avses exempelvis installation av toalett eller tvättmaskin etc. En bostadsrättshavare ska alltså fråga styrelsen om lov innan hen gör en installation av det slaget. Dock får inte styrelsen vägra ett tillstånd för en sådan åtgärd om det inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen, 7 kap. 7 § 2 st. bostadsrättslagen.

    Kan styrelsen uppställa ett allmänt förbud?
    Styrelsen kan bestämma i stadgarna att vissa installationer inte får göras. Däremot får en sådan begränsning i stadgarna på samma sätt som i enskilda fall inte göras om det inte kan innebära påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

    Din situation
    Styrelsen i bostadsföreningen kan i stadgarna uppställa ett så att säga ”allmänt förbud” på att ni i bostadsrätterna inte får installera tvättmaskin, på samma sätt som de kan neka det individuellt till de som frågar om det inte är särskilt reglerat i stadgarna. Frågan är då om de får göra det i din situation, eftersom det måste innebära påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Det är svårt för mig att svara på detta eftersom jag inte har särskilt mycket information om föreningen eller fastigheten som sådan. Däremot kan föreningen i alla fall argumentera för att de tidigare vattenskadorna från installationer tyder på att liknande installationer kommer innebära påtaglig skada och olägenhet.

    Om du vill få en mer exakt bedömning om tillåtligheten utifrån din situation kan du boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden