Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Evakuering av hyresgäster under stambyte

Kan min hyresvärd tvinga mig till evakuering vid endast stambyte?

Rådgivarens svar

2018-04-13

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Regler om hyresvärds skyldigheter finns i hyreslagen (12 kap jordabalken). Enligt 15 § har hyresvärden en underhållsskyldighet som gäller om inte annat avtalats mellan parterna. Underhållsskyldigheten innebär att hyresvärden måste hålla hyresrätten fullt brukbar för det avsedda ändamålet, alltså att hyresrätten ska ha en godtagbar standard för att bo i. Hyresvärden behöver inte inhämta tillstånd från hyresgästen för att utföra underhållsåtgärder. Skillnad görs mellan underhållsåtgärder och förbättringsåtgärder, vilka är åtgärder som är inte är nödvändiga utan endast höjer standarden. För att genomföra förbättringsåtgärder måste godkännande inhämtas, vilket framgår av 18 d §. Stambyte utgör typiskt sett en underhållsåtgärd, vilket hyresvärden alltså är skyldig att genomföra och inte behöver inhämta tillstånd för.

Om det, för att stambytet ska gå att genomföra, krävs att hyresgästerna evakueras kan hyresvärden bestämma att evakuering ska ske. Många hyresvärdar, framförallt de större, hjälper till och ordnar evakueringsboenden till sina hyresgäster under renoveringsperioden. Lagen uppställer dock inga krav på hur det ska gå till eller att så ens måste ske. Det är alltså upp till hyresvärden om denne ska erbjuda evakueringsboende under stambytet och tyvärr ingen rättighet man som hyresgäst har enligt lagen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varm välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist, det kan du göra här. Vi har jurister som är specialiserade på just hyresrättsjuridik.
 

Lycka till!
Vänliga hälsningar,

Hanna

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden