Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ersättning pga uppsägning av lokal

Vi är en ideell förening som sedan 2007 hyrt c:a 300 kv. meter kontorslokal. Hyresvärden har nu sagt upp oss. Och erbjudit ett nytt kontrakt. Vår månadshyra är just nu 41875 sek + 5245 sek i total indexhöjning sedan 2007.
Nu erbjuder hyresvärden ett nytt kontrakt och en månadshyra på 68875 sek.

Sedan vi skrev kontraktet har Hyresvärden ändrat förutsättningarna drastiskt (2013) in emot en ljusgård där vi har fyra väggar emot. Man har höjt det tak som tidigare var en våning under oss till vår golvhöjd. Satt upp 3 stora fläktar som väsnas och stör vår verksamhet på det sättet att vi inte, sommartid, kan ha fönstren öppna.
I 5 år har vi haft måsar och måsungar varje vår i c:a 2 månader på detta tak. De gör ibland utfall mot fönstren då de ser någon på insidan.
Det finns även andra saker så som värme som aldrig fungerat vintertid. Men den stora grejen är att de aldrig frågat oss om de förändringar som gjorts med taket sedan kontraktet skrevs.
Finns något reglerat i någon lagtext ang. att Hyresvärden gör stora inverkande förändringar och förändrar de förutsättningar som fanns då Hyreskontraktet skrevs?
Vad gör vi ang. dessa tidigare ändringar? Kan detta nu, vid en förhandling i Hyresnämnden, komma oss till fördel?
De har, i uppsägningen hänvisat till 12 kap 58 b§ Jordabalken

Rådgivarens svar

2019-02-15

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Som jag förstår din fråga så ha ni nu blivit uppsagda från en kontorslokal och undrar vad som gäller i samband med detta samt om tidigare störningar från hyresvärden spelar roll vid tvist. Jordabalken (JB) 12 kap kallas hyreslagen och är den lag som är tillämplig i ert fall. 

 

Uppsägning

Om ni har ett hyresavtal som gäller för obestämd tid och inte längre uppsägningstid är avtalat än det som står i lag gäller nio månaders uppsägningstid (4 §). Uppsägningen ska vara skriftlig (8 §). 

Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet och vägrar förlänga hyresförhållandet eller om hyresgästen inte vill godta de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning, har hyresgästen rätt till ersättning enligt 58 b §. Vissa undantag finns från detta, t ex om hyresvillkoren som hyresvärden kräver är skäliga och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden (57 §). Hyresgästen har två månader på sig från uppsägningen att vända sig till hyresnämnden för att få ersättning (58 §). 

 

Sammanfattning

Hyresvärden har sagt upp ert hyresavtal och har erbjudit att förlänga det men med förändringen att hyran höjs. Om ni inte godtar denna förändring och vill ha ersättning pga uppsagt kontrakt ska ni vända er till hyresnämnden inom två månader från uppsägningen. Ni kan då begära ersättning enligt 58 b §, som hänvisats till i er uppsägning. Hyresnämnden får pröva om ni har rätt till ersättning och kommer då titta på skälen till uppsägning samt om de nya villkoren är skäliga och i enlighet med god sed. De tidigare ändringarna av förutsättningar spelar alltså inte nödvändigtvis någon roll i just denna tvist, såvida de inte har en koppling till uppsägningen eftersom det är den som prövas. Det som prövas är om ni har rätt till ersättning pga uppsägning eller inte. Om ni vill ha vidare hjälp i ärendet rekommenderar jag att ta kontakt med en av våra jurister, mer info hittar du HÄR.

 

Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden