Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ersättning från hyresvärd på grund av renovering

Hej, Jag äger en hyresfastighet om två lägenheter. Vi har påbörjat ett byte av fönster i huset en våning är klar. Hyresgästerna i nästa våning kräver att vi ska plasta in möbler och städa lägenheten då det är klart. Entreprenören står för grovstädningen detta för att det dammar rejält vid borttagning av fönster. Då det är högt ljud vid sågning och mycket damm vill de ha kompensation för att de anser att de inte kan bo i lägenheten vid fönsterbytet. Vilka krav kan hyresgästen ställa. Vilka skyldigheter har jag som hyresvärd gentemot hyresgästen.

Rådgivarens svar

2019-04-19

Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen.

Regler om hyra, förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst, m.m. finns i jordabalken. Huvudregeln är att hyresvärden har ett s.k. underhållsansvar. Underhållsansvaret innebär att hyresvärden under hyrestiden ska hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Därav ska hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring på grund av ålder och bruk.

Vid allmänt underhåll och sedvanliga reparationer har hyresgästen ingen rätt till ersättning eller nedsättning av hyran. När det däremot gäller mer omfattande renoveringar har hyresgästen rätt att kräva ersättning. Det som framför allt avgör om rätten till ersättning föreligger är om hyresgästen under pågående renovering inte kan använda lägenheten.

Först och främst gäller det som står i hyresavtalet. Om ni inte har avtalat om ersättningen, gäller ovan nämnda regler. Byte av fönster kan vara en omfattande reparation som påverkar hyresgästens möjlighet att bo kvar under reparationstiden, men vanligen tar ett fönsterbyte inte särskilt lång tid. Det avgörande är alltså hur lång tid reparationen tar och om lägenheten kan användas under reparationstiden. Det faktum att det kan bli dammigt vid renovering är vanligtvis inte en grund för ersättning från hyresvärden, eftersom det är möjligt att bo kvar i lägenheten trots dammet. Om dammet på något sätt skulle skada möblerna är det entreprenören som blir ersättningsskyldig för skadorna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister. Klicka här för att komma till bokningen.

Vänligen,
Josefine Johansson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden