Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Dubbelförsäljning av fastighet när köpare inte sökt lagfart?

Min fastighet såldes exekutivt för över tre år sedan, köparen har inte ansökt om lagfart och jag står fortfarande kvar som ägare av fastigheten och har därmed även fått fortsätta betala fastighetsskatt. Jag har vid ett par tillfällen påtalat detta för köparen, men han verkar inte bry sig. Så min fråga är, kan jag sälja eller ge bort fastigheten utan att riskera rättsliga åtgärder?

Rådgivarens svar

2017-07-23

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Reglering om lagfart och dubbelförsäljning av fast egendom återfinns i jordabalken (JB).  

Exekutiv auktion
När en fastighet säljs på en exekutiv auktion är ägaren av fastigheten säljare och Kronofogdemyndigheten agerar mäklare. I fortsatt redogörelse är du alltså att se som säljaren av fastigheten. 

Lagfart
Lagfart är en formell registrering som bevisar att man äger en fastighet. Den som har köpt en fastighet är skyldig att söka lagfart på köpet inom tre månader efter att köpekontraktet upprättades. Om en köpare inte ansökt inom denna tid kan inskrivningsmyndigheten förelägga vite för att lagfartsskyldighetens ska fullgöras, se 20 kap. 3 § JB. Avsaknaden av en lagfartsansökan ändrar dock inte giltigheten i ett fastighetsköpet och köpet kan inte hävas på denna grund.

Dubbelförsäljning
Säljer du fastigheten en gång till är det en så kallad dubbeldisposition av fast egendom. Det innebär att en säljare säljer samma fastighet till två personer och en konflikt uppstår mellan köparna. Huvudregeln att den köpare som först söker lagfart får företräde till fastigheten, se 17 kap 1 § JB. Undantag finns från huvudregeln som anger att lagfart inte ger företräde framför tidigare överlåtelse om den andra köparen hade eller bort ha haft kännedom om den tidigare överlåtelsen, se 17 kap. 2 § JB. Den som inte får företräde till fastigheten kan rikta anspråk mot säljaren och åberopa dubbelöverlåtelsen som ett rättsligt fel, se 4 kap. 24 § JB.

Sammanfattande kommentar
Avsaknaden av en lagfartsansökan påverkar inte giltigheten av ett fastighetsköp. Skulle fastigheten säljas igen uppstår en konflikt mellan köparna. Den köparen som inte får företräde till fastigheten kan rikta anspråk mot dig som säljare. Du kan alltså inte sälja fastigheten utan att riskera rättsliga påföljder.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden