Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Dolt fel - Preskriptionstid

Hej,
Om man köpt en lägenhet och det har gått mer än 2 år och vid en OVK besiktning visar det sig att det finns dolda fel. Kan man gå tillbaka till säljarna även om 2 år har passerat och kräva åtgärd eller skadestående eller ersättning?

Rådgivarens svar

2018-09-19

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. 

Reglerna som besvarar frågan hittar du i jordabalken (JB). 

Dolt fel - Preskriptionstid? 

JB 4:19 st 1 stadgar vad som utgör ett dolt fel. I ditt fall kan jag inte avgöra om felet räknas som ett dolt eller inte, men om vi utgår från att uttalandet efter besiktningen stämmer så bör förusättningarna i JB 4:19 st 1 vara uppfyllda. 

Att förutsättningarna är uppfyllda innebär att du kan ha rätt att antingen göra avdrag på köpeskillingen, häva köpet och i vissa fall få ersättning för skada. 

Fel som du borde ha upptäckt vid en sådan undersökning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick och den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter kan du dock inte åberopa (JB 4:19 st 2). Ovan brukar kallas för köparens undersökningsplikt. Undersökningsplikten omfattar i normala fall sådant som du kunnat upptäcka med hjälp av syn, lukt eller hörsel. I vissa fall är undersökningsplikten utökad, ex. om byggnaden är gammal eller om du har kunnat upptäcka symptom till ett fel. 

Men, om vi nu antar att det rör sig om ett dolt fel som du inte borde ha upptäckt vid undersökningen så spelar det ingen roll att två år har gått. Felansvar preskriberas först efter tio år (JB 4:19 b). Däremot måste felet åberopas (reklameras) inom skälig tid efter det att du har märkt eller borde märkt av det. Skälig tid är oftast 1-3 månader. I ditt fall har du med största säkerhet märkt av det i och med besiktningen. Vidare finns det inga formkrav på reklamationen, utan du behöver bara kontakta säljaren och meddela att du har upptäckt ett dolt fel. 

Sammanfattning 

Om det är ett dolt fel har felansvaret inte preksriberats. Det viktiga är att du reklamerar felet inom skälig tid, annars kan du förlora din rätt att åberopa det. 

Vill du ha vidare hjälp i ärendet skulle jag rekommendera att du vänder dig till en av våra skickliga jurister. Det kan du göra via den här länken

Om du undrar över något i svaret kan du använda kommentarsfunktionen. Undrar du över något helt annat är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga. 

(Edit - infogat länkar) 

Mvh 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden