Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Byta låscylinder - Risk för skadeståndsskyldighet?

Hej. Jag vet redan att man får skaffa egen låscylinder när man bor i bostadsrätt. Men det som bekymrar är att vissa säger att om t.ex brand uppstår så kan jag bli stämd och skadeståndsskyldig på grund av att jag har eget lås. Det påstås försvåra i sådana situationer. Stämmer det? eller kan jag riskfritt byta min cylinder? Mvh

Rådgivarens svar

2018-03-31

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor om bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och ansvarar normalt för dess inre innehåll, inklusive dörrar och låscylindrar (första stycket i 7 kap. 12 § bostadsrättslagen). Bestämmelsen är dock dispositiv och om en annan ansvarsfördelning har angetts i bostadsrättsföreningens stadgar så gäller istället denna.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan har uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse. Bostadsrättshavaren svarar även för skador som har uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av gäster, familj eller någon som för hans räkning har utfört arbete i lägenheten (tredje stycket i 7 kap. 12 § bostadsrättslagen).

Bostadsrättsföreningens rätt att avhjälpa brist
Om bostadsrättshavaren inte tar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen och om detta innebär att annans säkerhet äventyras eller om det finns risk för omfattande skada på annans egendom så får bostadsrättsföreningen avhjälpa bristen på dennes bekostnad (7 kap. 12 a § bostadsrättslagen).

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för att avhjälpa en sådan brist eller för att bara utöva tillsyn. Bostadsrättsföreningen kan dock inte bara låsa upp och klampa in hur som helst, detta skulle utgöra hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). För att få tillträde till lägenheten måste bostadsrättshavaren ge sitt samtycke till detta. Vägrar bostadsrättshavaren att ge detta samtycke, kan bostadsrättsföreningen vända sig till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 13 § bostadsrättslagen).

Sammanfattning och råd
En bostadsrättshavare är, om inte annat har avtalats i bostadsrättsföreningens stadgar, ansvarig för lägenhetens inre skick. Detta innebär bland annat en rätt att byta låscylindrar. Om bostadsrättshavaren är vårdslös och orsakar en brand- eller vattenledningsskada är denne skyldig att reparera detta. Gör bostadsrättshavaren inte det, kan bostadsrättsföreningen göra det åt bostadsrättshavaren, givetvis på dennes bekostnad.

Att lagligen byta låscylinder på sin ytterdörr innebär inte att bostadsrättshavaren är vårdslös på ett sådant sätt som avses i 7 kap. 12 § bostadsrättslagen. Att låsbytet innebär att bostadsrättsföreningen inte har tillgång till nyckel påverkar inte heller bedömningen eftersom bostadsrättsföreningen ändå inte får gå in i din lägenhet utan vidare.

Om det skulle börja brinna i din lägenhet skulle företrädare för bostadsrättsföreningen få tillträda din lägenhet utan att begå hemfridsbrott om det föreligger nöd - alltså fara för liv, hälsa eller egendom (24 kap. 4 § brottsbalken). Om de då har en nyckel och lyckas släcka branden och därmed minskar skadornas omfattning, minskar din potentiella reparationskostnad eller ersättningsskyldighet av förklarliga skäl.

Du har dock ingen skyldighet att ge dem en nyckel och i det stora hela har jag därför svårt att se en situation där du skulle löpa en större risk att bli skadeståndsskyldig på grund av att du lagligen har ett eget lås. Eftersom jag inte vet vad som har avtalats mellan dig och bostadsrättsföreningen samt vilka försäkringar som gäller kan jag dock inte säga detta med hundraprocentig säkerhet. Jag råder dig därför läsa genom ditt överlåtelseavtal, bostadsrättsföreningens stadgar och era försäkringsavtal innan du byter din låscylinder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden