Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bygglov för garage

Hallå där!
Jag har köpt ett litet sommarhus på landet och har lite planer på att renovera och bygga nytt på tomten! Först och främst har jag tänkt uppföra ett litet garage utan väggar så det är alltså i princip ett tak på fyra pålar. Är det här något jag behöver söka bygglov för?
Ha de gött

Rådgivarens svar

2017-07-06

Hej!

Stort tack att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

Bygglov - Garaget

Bygglov regleras rent allmänt i Plan- och bygglagen (hädanefter PBL) och reglerna om bygglov tar sin närmare utgångspunkt i 9 kap nämnda lag. Plan- och bygglagen är i sig väldigt omfattande och berör många olika situationer. Jag kommer därför endast redogöra för de situationer som specifikt är relevanta för dig. Detta blir alltså inte ett allmängiltigt svar för byggnadslov i allmänhet utan endast ett specifikt svar rörande de regler du behöver ta hänsyn till i ditt fall.

Utgångspunkten är att det krävs bygglov för bl.a. nybyggnad och tillbyggnad enligt 9 kap 2 § PBL men det finns vissa undantag till detta som kan vara relevanta för dig.

Enligt 9 kap 4 § p. 3 finns det möjlighet att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra en komplementbyggnad under vissa förutsättningar. Den nya byggnaden får inte ha en större byggnadsarea än 15  kvadratmeter, ha en taknockshöjd som överstiger 3 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om dina grannar godkänner det kan du dock bortse från det sista kravet. Gällande storleksgränsen på 15 kvadratmeter får inte en annan byggnad tidigare vara uppförd med stöd i denna paragraf som överstiger 15 kvadratmeter. Förtydligat innebär det att om det redan finns någon byggnad på tomten som är uppförd med stöd i denna paragraf så har du endast möjlighet att uppföra byggnader så den totala arean av byggnaderna tillsammans blir 15 kvadratmeter. Om det exempelvis redan står en byggnad på 10 kvadratmeter kan du endast uppföra en byggnad på 5 kvadratmeter.

En annan möjlighet är att uppföra vad som i vardagligt tal benämns såsom ett attefallshus vilket förutom storleken har liknande regler som det jag tidigare redogjort för. Enligt 9 kap 4 a § får denna byggnad ha en maximal byggnadsarea av 25 kvadratmeter och en taknockshöjd på 4 meter. För attefallshus gäller det precis som jag redogjorde för tidigare att det endast får uppföras komplementbyggnader med en total storlek av 25 kvadratmeter på samma tomt med stöd i denna regel.

En annan skillnad med attefallshus är att det krävs ett startbesked för att få börja uppförandet av byggnaden. För att få ett sådant startbesked måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden där huset är lokaliserat.

Sammanfattning

Beroende på hur stort du vill att garaget ska vara krävs det olika mycket från dig. Förutsatt att det för närvarande inte står någon annan byggnad på tomten kan du endera uppföra ett garage direkt som maximalt får vara 15 kvadratmeter alternativt kan du uppföra ett på 25 kvadratmeter men måste då anmäla detta till byggnadsnämnden.

Hoppas det här var till din hjälp och än en gång tack för att du vänt dig till Fråga Juristen! 

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden