Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsföreningens skyldigheter när skada uppstått i en bostadsrätt

Jag bor i en bostadsrätt där det läckt in vatten från yttertaket in i min lägenhet. Konstaterat att läckan är i en skarv på takets utsida. Tapeter och viss del av taket skadat. Det har varit i stort sett obeboligt i det rum där läckan är. Vad har bostadsrättsföreningen för skyldighet mot mig?

Rådgivarens svar

2020-01-31

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare.

En bostadsrättsförenings skyldigheter gentemot en bostadsrättshavare

Frågor om bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen har vissa skyldigheter gentemot bostadsrättshavare. Till exempel är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick. Detta förutsätter dock att ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren (bostadsrättslagen 7 kap 4 och 12 §§). De ansvar som bostadsrättshavaren har handlar dock främst om att hålla lägenhetens insida i gott skick, t ex väggar och golv. Föreningen har alltså en skyldighet att underhålla det som inte bostadsrättshavaren är skyldig att underhålla, vilket då främst handlar om det yttre, t ex fasad och yttertaket.

Om bostadsrättsföreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet kan följande påföljder bli aktuella:

  1. Bristen ska avhjälpas på föreningens bekostnad. Bostadsrättshavaren kan själv välja att avhjälpa felet, men det är inte ett krav.
  2. Uppsägning av bostadsrätten. Detta förutsätter dock att bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller att styrelsen underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Dessutom krävs det att bristen är av väsentlig betydelse. Efter att bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte längre ske.
  3. Skälig nedsättning av årsavgiften för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. I praktiken innebär detta att det inte ska gå att bo i bostadsrätten.
  4. Ersättning för skada. Detta förutsätter dock att bristen beror på försummelse från föreningens sida. Det är bostadsrättshavaren som ska bevisa att försummelsen beror på föreningens sida. För att ersättning ska vara aktuellt krävs det att försummelsen från föreningens sida är ganska allvarlig.

(För påföljder, se bostadsrättslagen 7 kap 4 § som hänvisar till 7 kap 2 §).

Din bostadsrättsförenings skyldigheter gentemot dig

Din förening har en skyldighet att underhålla och reparera den skarv som uppstått på takets utsida. De skador som uppstått i din lägenhet beror på att föreningen brustit i sin underhållningsskyldighet och de ska därför avhjälpa felet och stå för de kostnader som är förenliga med reparationen av din lägenhet. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din förening angående detta. Du gör det lättast med ett rekommenderat brev, eftersom det då i efterhand blir lätt att konstatera att du har påpekat bristen och att föreningen därför har en skyldighet att avhjälpa felet.

(Jag utgår från att du inte är intresserad av uppsägning av din bostadsrätt och väljer därför att inte kommentera denna påföljd vidare).

Vad gäller nedsättning av årsavgiften tror jag inte du kommer ha någon framgång i denna del. Du skriver att det i princip är obeboligt i det rum där skadan skett, men det som krävs för att nedsättning ska komma på fråga är att hela lägenheten ska vara obebolig.

Likaså bedömer jag att du inte kommer ha någon framgång med att begära ersättning. För att ersättning ska vara aktuellt krävs allvarliga skador.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Tveka inte att ställa en ny fråga om du har några vidare funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden